Doorgaan naar hoofdcontent

Office 2010: werkschema voor Office migratie; 2002/2003 naar 2007/2010/2013

Office 2002/2003 naar 2010/2013 migratie

 • Waarom?
  • Microsoft stopt met ondersteuning Office 2002/2003
  • Nieuwe applicatiesoftware werkt niet meer goed samen met oude Office
  • Eventueel gebruik van Sharepoint
  • Betere integratie met social media

 •  Consequenties overgang Office versie 2002/2003 naar 2010/2013
  • Beveiliging/rechten
   • Macrobeveiliging
   • Trusted locations/documents
   • ActiveX
  • Overig
   • Bestandsformaat XML
   • Inrichting van Office
   • Policies
   • Sjablonen
   • Geheugenvereisten c.q. hardware (min. 512 MB)
  • Invloed op werking applicatiesoftware die met Office samenwerkt
   • Via invoegsjablonen in Word of Excel
   • Rechtstreeks Word, Excel of Access
  • Werking bestaande office programmatuur (Access, Excel, Word)
   • Menubalken verdwijnen
   • Werkbalken verdwijnen
   • VBA aangepast
   • Diversen

 • Overzicht applicatiesoftware die samenwerkt met Office en welke Office applicaties van belang zijn voor het primaire proces
  • Via invoegsjablonen in Word of Excel
   • Documentopslagsoftware (Corsa, eDOCS, Docbase)
   • Documentcreatiesoftware (Smartdocuments, Mit Office)
  • Rechtstreeks Word, Excel of Access
   • Documentbeheersoftware (LIAS)
   • DaFinci, Emis, Civision, Cognos, Mavim
   • Office applicaties
  • Ketenintegratie: indirecte afhankelijkheid van Office

 • Prioriteiten stellen in de aanpak
  • Welke applicaties moeten gelijktijdig met de uitrol van Office
  • Welke kunnen eventueel later
  • Welke applicaties behoeven aanpassing aan Office 2010/2013
  • Horizontale integrale aanpak binnen de organisatie
  • Wat testen

 • Aanpak
  • Opzet integrale aanpak
  • Informatie leveranciers t.a.v. applicatiesoftware en Office
  • Testen software
   • Testscripts
   • Testen informatie leveranciers
   • Los
   • Ketens
   • Integraal in reële netwerksituatie


 • Uitvoering uitrol nieuwe Office
  • Soort uitrol
   • Volgorde
   • In een keer
   • Per dienst
   • Per applicatiegroep
  • Uitrol gebaseerd op
   • instellingen vertrouwenscentrum
    • Macrobeveiliging
    • Trusted locations/documents
    • ActiveX
  • Inrichting van Office
   • Policies / Office Customization Tool
   • Sjablonen

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiëren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek