Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Offset Function With Relative or Mixed Cell Referencing

Normally when you use the OFFSET function to create dynamic names, it will use absolute cell referencing. So, you will get examples like this:

=OFFSET(Sheet2!$A$1;0;0;COUNTA(Sheet2!$A:$A);1)

So, what if we used relative cell referencing instead? The result would depend on the cell our cursor is in when we create our formula and the cell our cursor is in when we are looking at the name again.
  • Fill the range A1:A4 with the figures 12 to 15.
  • Put your cursor in A1 again.
  • Create a name RANGE based on the formula with relative cell referencing:
=OFFSET(Sheet1!A1;0;0;COUNTA(Sheet1!A:A);1)
  • Now put your pointer in B15.
  • Look at the name again:

As you can see, we get a different formula now based on the position of our cursor. So for what purpose could we use relative cell referencing?

On a sheet with the name relativeoffset,I created a table in A1:J18 like this:

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
Salesman 1 12 29 46 63 16 17 18 19 23
Salesman 2 13 30 47 64 17 23 45 67
Salesman 3 14 31 48 65 18
Salesman 4 15 32 49 66 19 19 19 56
Salesman 5 16 33 50 67 20 20 34
Salesman 6 17 34 51 68 21 21 45 45
Salesman 7 18 35 52 69 22 22 56
Salesman 8 19 36 53 70
Salesman 9 20 37 54 71 23 23 23 23
Salesman 10 21 38 55 72 24 24
Salesman 11 22 39 56 73 25 25 25
Salesman 12 23 40 57 74 26 26 26 26
Salesman 13 24 41 58 75 27
Salesman 14 25 42 59 76 28 28 28 28
Salesman 15 26 43 60 77 29 29 29
Salesman 16 27 44 61 78 30 30 30 30
Salesman 17 28 45 62

As you can see, not every row is completely filled in. Now I created three names:

With the cursor in B2:

BLOCK =OFFSET(relativeoffset!$B2;0;0;1;COUNTA(relativeoffset!$B2:B2))

SALESMAN =OFFSET(relativeoffset!$A1;0;0;1;1)

WEEK =OFFSET(relativeoffset!$B$1;0;0;1;COUNTA(relativeoffset!$B2:B2))

As you can see, I actually used mixed cell referencing.

Now I created a graph with just one series:

Series name: =relativeoffset!Salesman
Series value: =relativeoffset!Block
Axis label names: =relativeoffset!Week

To get the graph really going (the formula needs recalculating every time I move the cursor) I had to add a bit of VBA to the worksheet relativeoffset:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Application.Calculate
End Sub

And then the content of the graph moves along with your cursor:


In poistion F10 I get Salesman 9 until Week 5 and so on.

You can also download the file graphexperiment.zip through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek