Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2013 weergeven

Excel: Displaying Moving Maximum in a Graph

In this graph I will show the moving maximum in a different color than the other values.


Here are the data, A1:C14:

YearApplesAbove2001232320024545200360200478782005230200654020071202008560200963020107202011390201290902013310In column C2:C14 from C2 down I created the formula: =IF($B$2:$B$14>=SUBTOTAL(4;$B$2:B2);B2;0) The graph I based on both series.Series overlap: 100%.Gap width: 150%.I checked: Show data in hidden rows and columns.I hid column C. You can also download the file movingmax.zip through this link:
https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel 2010/2013/2016: tips en trucs; Nederlands

Word ook lid van mijn Linkedin Groep: Excel en VBA Nederland. Daar komen allerlei geavanceerde tips en trucs aan de orde. Ook kunnen mensen hier zelf vragen stellen en beantwoorden.


Je kunt het bestand exceltips2017.pdf (laatst gewijzigd (27-2-2017) hier downloaden:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing
Ook zijn er nog de tips voor Word: 

http://hesseldewalle.blogspot.nl/2013/09/word-2010-tips-trucs.html


en Word voor lange documenten: 


http://hesseldewalle.blogspot.nl/2013/10/word-2010-lange-documenten.html

INHOUDSOPGAVE EXCEL TIPS & TRUCS
1Algemeen4
1.1Werkbalk snelle toegang4
1.2Bestand direct als e-mail bijlage4
1.3Wijzigingen bijhouden/archiveren4
1.4Zoeken en vervangen van de asterisk *6
1.5Zoeken in meerdere werkbladen6
2Bewerken7
2.1Bewerken van de inhoud van een cel7
2.2Bewerken van de inhoud van een cel beperken7
3Indeling werkblad8
3.1Breder maken kolommen8
3.2Kolommen verbergen en terugzetten8
3.3Opmerkingen invoegen9
3.4Opmerking…

Excel: double column, double X-axis; first solution

Here are the data, B3:G5:

til 18til 30til 50til 80til 100Male7580858070Female6065706560
I created two names.

Tussen

=5+MAX(Dubbelekolom!$C$4:$G$4)+MAX(Dubbelekolom!$C$5:$G$5)-(Dubbelekolom!$C$4:$G$4)-(Dubbelekolom!$C$5:$G$5)

and

Totaal

=Dubbelekolom!$C$4:$G$4+Dubbelekolom!$C$5:$G$5+Dubbelekolom!Tussen

The two real series (selected from the sheet) in the graph are:

C4:G4 and C5:G5

In between those two I put a name as a series: =Dubbelekolom!Tussen
And as last series: =Dubbelekolom!Totaal

Totaal is linked to the secondary axis and gets an extra X-axis, which I put at the top. As color I chose no color. As to color, the same goes for Tussen.

Both Y-axis should have a maximum of 160 and a minimum of 0. Then I deleted both Y-axis.

And of course, the color of Male should be blue, and Female pink.

Now the graph should look like this:

You can also download the file dubbelekolom.zipthrough this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Crystal Reports vs. SS RS / Report Builder: Displaying Boolean Field Types

Crystal Reports In Crystal Reports a Boolean Fieldtype is simply represented by the words True or False when you include such a field in your report.
Right-click the field.Choose Format Field.Choose the tab Boolean.
Nice, but not as nice as when you would change the True and False into checked or unchecked check boxes.
Right-click the field.Choose Format Field.Choose the tab Font.Pick the font Wingdings.Choose the tab Common.
Click the X+2 after Display string.Fill in the Formula:
if {Products.Discontinued}= true then chr(254) //checked checkbox else     chr(111) //unchecked checkbox Click OK. Then we will get:


Report Builder / Reporting ServicesReport Builder will normally also represent a Boolean Field type as either True or False.  In order to change it here, add a column to the tablix.Right click it.Choose Expression.
Fill in the Formula as shown in the window or like here=IIF(Fields!Discontinued.Value=True, Chr(254), Chr(111))
Click OK.Right click the expression.Choose Text Box Properties.Ch…

Crystal Reports: alternating row coloring and hidden rows

A couple of years ago I ran into a problem with Crystal Reports. I had used alternating row coloring based on the formula:

if recordnumber mod 2 = 0 then
    color(255,200,255)
else
    color(255,255,200)

I got:


But now I had to hide some rows bases on a formula, let's say:

{Products.UnitPrice}>50

But now all off a sudden I got irregularities in my alternating row coloring, like this:


After some thinking I created a Running total call Counter:


As Type of Summary I used count. As a formula I used:
{Products.UnitPrice}<=50
The opposite of the suppressing formula.
I then replaced the formula for the alternating row coloring with
if {#counter} mod 2 = 0 then
    color(255,200,255)
else
    color(255,255,200)

And my report was working again!

Excel: grafiek opleuken van gemeenten onder en boven de financiële streep

Altijd leuk om 's ochtends in de krant een creatieve grafiek te zien. Vanochtend ééntje over de financiële positie van de diverse Nederlandse gemeenten.

De oorspronkelijke bron was de Amsterdamse Rekenkamer:Naar mijn smaak nogal onoverzichtelijk. De Trouw had er een veel mooiere grafiek van gemaakt met vooral een mooi onderscheid tussen gemeenten boven en onder de streep. Ik heb gekeken of deze grafiek ook in Excel te maken was. Hier mijn resultaat:Het een en ander was met een paar simpele trucjes te doen. Hier de data (A1:F9):

geen probleeminstabielinstabiel en kwetsbaarprobleemgevallenkwetsbaar2007241-6-3-12-582008230-12-5-10-632009165-9-13-15-1182010174-19-15-6-1062011163-25-24-7-101Aantal gemeenten die financieel fit zijnAantal gemeenten met financiële problemen
Ik heb de aantallen voor onder de streep negatief gemaakt.Vervolgens heb ik een gestapelde kolomgrafiek gemaakt.Toen gekozen voor Rijen / kolommen omdraaien.De kleuren van de kolommen heb ik handmatig aangepast.De …

Friesland: de kerk van Dongjum

Van deze kerk is begin november 2013 de vloer deels verwijderd. Hierbij foto's van een ons nog onbekende grafzerk:


Hier lezen we

GOSLINGA OCKINGA

met vaag de wassenaar van het Goslinga wapen en de lelie van het Ockinga wapen. Het gaat om het echtpaar Johannes van Goslinga en Joukje van Ockinga, de ouders van Johan van Goslinga van de tweede foto.

En de tweede foto:


Op de twee foto is duidelijk te lezen

IOHAN VAN GOSLINGA FEDD SOPHIA VAN CAMMINGA

Het gaat hier om de de grafzerk van de op 27 oktober 1688 overleden Johan van Goslinga en zijn vrouw Fetje Sophia van Camminga. Opvallend genoeg is er geen randtekst, maar zo te zien is deze grafzerk de deksteen van een grafkelder

Op de website van Simon Wierstra (http://simonwierstra.nl/) vinden we de opmerking:

Hij wil begraven worden te Dongjum en het gebeente van zijn vrouw moet uit Arum overgebracht worden naar Dongjum.

Deze Johan van Goslinga was de vader van Sicco van Goslinga. In de kerk van Dongjum vinder we een prachtig praalgraf va…

Word 2010 tips & trucs

Je kunt het bestand wordtips.pdf hier downloaden:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

INHOUDSOPGAVE

1             Algemeen          1.1          Werkbalk snelle toegang             1.2          Laatst geopende document sluiten        1.3          Bestand direct als e-mail bijlage               1.4          Schermopnamen invoegen        1.5          CTRL + Muiswiel: in- en uitzoomen         1.6          Andere TAB als start TAB instellen          1.7          Versies beheren             2             Automatismen 2.1          Autocorrecties algemeen           2.2          Zinnen beginnen met een hoofdletter 2.3          Correctie van dubbele hoofdletters       2.4          Fragmenten van meerdere regels          2.5          Automatische opmaak na een opsommingsteken          3             Wijzigingen bijhouden  4             Cursor verplaatsen         5             Selectie               6             Opmaak controleren���…

Crystal Reports vs. SS RS / Report Builder: Running Totals

Crystal Reports
In Crystal Reports you can easily create a Running Total based on a numeric field. We'll give a simple example.

right click the numeric field.choose Insert.click Running Total. We'll get:


We could now simply click OK, and our Running Total is there.We can also click Use a formula under Evaluate.Click the X+2 button.Then fill in the formula:{Order Details.Quantity}>100
Now we would have a conditional Running Total, only totaling the values over 100.
SS Reporting Services / Report Builder We'll now try the same example in Report Builder. To our table we have to add a column.Right-click this column.Click Expression.  We'll get:


There fill in the formula:=RunningValue(Fields!Quantity.Value,SUM,"dstOrder") Clicking OK would give us a column with a Running Total. We still need to add the condition. Now the formula becomes a little more difficult:
=RunningValue(iif(Fields!Quantity.Value>100,Fields!Quantity.Value, nothing) ,SUM,"dstOrder")
Bu…

Crystal Reports vs. SS RS / Report Builder: alternating row/group colors

Crystal Reports
In Crystal Reports it is quite easy to define alternating row colors.

You just go to the Section Expert.Click Details.Choose Color.Click the formula button x+2.
There you fill in a formula like this:
if recordnumber mod 2 = 0 then
    crAqua
else
    crNoColor

When you want to alternate group colors, in stead of clicking Details, you click a Group header or footer. The formula is just slightly different:
if groupnumber mod 2 = 0 then
    crAqua
else
    crNoColor
SS Reporting Service / Report Builder In SSRS or Report Builder we can do the same but is just a little bit more complicated. First take a look at row coloring. Select a cell in a row.Right click.Select Text Box Properties.Select Fill. 


Click fx behind Fill color.Type the Formula.=IIf(RowNumber(Nothing) Mod 2=0, "Silver", "Transparent")
Repeat this for every cell in the row. We can also do this by selecting the entire row and using the properties to change the fill color.
For Group rows we again have to …

Crystal Reports vs. SS RS / Report Builder: Resetting page number per group and overall total page number

Crystal Reports 2011
In Crystal Reports it is quite easy to reset the page number for every new group. We can do this by using the Section Expert:


Presenting the page number and the total page number per group is now quite easy. We could do so by using for instance a formula consisting of special fields:

PageNumber & " "& TotalPageCount

But we'll have a problem when we want to add the overall total pagenumber. Crystal Reports does not have an overal total pagecount special field. The only way to solve this problem - to my knowledge - is using a combination of a subreport and a shared variable.

Report Builder / SS Reporting Services
In Report Builder we can use the Built-in Fields for solving this problem.


When we want the page numbers per group, we use PageNumber and TotalPages; when we want the overall numbers, you use OverallPageNumber and OverallTotalPages.

Member Description PageNumber The current page number relative to page breaks that reset the page number. A…

Crystal Reports: presenting data in a graphical way without a chart

Based on some simple data I tried to create a special graphical presentation:


 Here are the data, an Excel sheet: