Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2020 tonen

Excel: parametriseren en linken van datasets in PowerQuery

PowerQuery PowerQuery is het ETL instrument dat binnen Excel en PowerBi gebruikt wordt om verschillende datasets binnen te halen, aan te passen en in Excel of PowerBi in te laden. Heel veel acties kunnen menugestuurd afgehandeld worden, maar af en toe moet er het een en ander worden aangepast in M , de taal die PowerQuery gebruikt. Voorbeeld In het onderstaande voorbeeld laat ik zien hoe we een dataset in PowerQuery met een parameter vanuit Excel kunnen filteren. In het voorbeeld heb ik gebruikt gemaakt van de tabellen Klanten en Orders uit de database Noordenwind van Microsoft. Die staan op respectievelijk blad 1 en 2. Van beide datasets heb ik een Excel tabel gemaakt met de namen Klanten en Orders . Op een derde blad heb ik een filter gemaakt dat uit de klantenlijst kan kiezen. Vervolgens wordt de bij de betreffende klanten horende lijst van orders getoond. Blad met selectie Bovenaan van A1:B3 heb ik een blokje variabelen gezet: Parameter Waarde Kla

Friesland: eeuwenoude grafzerken met grafkelder weer tevoorschijn in de kerk van Jellum

De kerk van Jellum De oorspronkelijke kerk van Jellum dateert uit de late middeleeuwen. In 1700 wordt er een nieuwe kerk gebouwd. Op de fundamenten van de eerste. De grafkelder, grafzerken en rouwborden uit de eerste kerk blijven behouden. In 1787 geeft dominee Ernestus Viglius - dan predikant in Jellum en Beers - een uitgebreide beschrijving van de kerk en de inhoud. Ook van de twee grafzerken en de grafkelder die nu weer in beeld zijn gekomen. In 1893 is deze kerk afgebrand en twee jaar later weer herbouwd. Veel van de inhoud is verloren gegaan.  Grafzerken en grafkelder Vorige week, zaterdag 1 februari, zijn twee grafzerken en de toegang tot de grafkelder weer blootgelegd. Ook de twee nu hervonden grafzerken blijken door de brand beschadigd geraakt. Maar niet alleen door de brand. Tijdens de herbouw rond 1895 is een flink stuk van de bovenrand weggekapt. Zoiets kon toen nog. Steen 1: Sicke van Dekema en Hil van Tamminga Foto: Willem Hansma Op basis van het geschrift