Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2014 weergeven

Excel: Changing Chart Data Bases On A List Using Indirect

I used Data Validation to limit the input of cell F1. Now I want the choice I make in cell F1 to determine which range of data is shown in my chart.


First I created a name based on the range B1:D1 and called it List. Then I created three names Apples, Pears and Bananas based on the columns underneath these lables. So Apples refers to B2:B13 and so on.

Then I created another name Chart based on the formula:

=INDIRECT($F$1)

letting it refer to the outcome of the choice I make in cell F1, and of course indirectly to the data to which the picked name refers.

Next I created a column chart based on B1:B13. In this column chart I made a couple of changes. First I made the Series name refer to F1. Secondly I made the Series values refer to the name Chart.


And finally the Axis label range should of course refer to A2:A13.


Now you can simply choose the column you want show in your chart by takinig you pick in cell F1!

There is one flaw. A soon as you are trying to change the names Apples, Pears

Excel: draaitabel over meerdere tabellen nu mogelijk in versie 2013

Met de invoegtoepassing POWERPIVOT (beschikbaar sinds versie 2010) kunnen we nu meerdere tabellen uit een database benaderen en aan elkaar linken. Deze gelinkte tabellen kunnen we vervolgens in een draaitabel presenteren.

Het zelfde is nu ook mogelijk in regulier Excel versie 2013.


Om het een en ander voor elkaar te krijgen, vergt de nodige stappen en die stappen gaan we hier laten zien.

In mijn voorbeeld heb ik uit de database Noordenwind drie tabellen naar Excel bladen gekopieerd:
Klanten.Orders.Orderinformatie. Ik heb de Excel bladen dezelfde namen gegeven. Via INVOEGEN => TABEL heb ik nu van alle drie de lijsten tabellen gemaakt.

Vervolgens heb ik de door Excel gegeven namen tabel1, tabel2 en tabel3 veranderd in de namen Klanten, Order en Orderinformatie. Dit doen we via FORMULES => NAMEN BEHEREN:


Deze drie tabellen gaan we vervolgens aan elkaar linken. Dat linken lukt pas als een gewone lijst is omgezet naar een tabel.

Het linken gaat via GEGEVENS => RELATIES. We klikken …

Access: hoe kunnen we de omvang van een database beïnvloeden?

Inleiding De omvang van de database in Access heeft een limiet van 2 Gigabyte. Boven deze limiet ontstaan er problemen. De database wordt onbetrouwbaar.

Hieronder de specificaties van Microsoft voor een MDB of ACCDB database:

Bepalend voor de grootte Uiteraard is het de hoeveelheid data die bepaalt hoe groot een Access database wordt. Maar dit is te simpel gesteld. Er zijn allerlei factoren die in verschillende mate invloed hebben op de grootte. We gaan deze factoren op een rijtje zetten.

Aantal objecten of tabellen, query’s, formulieren, rapporten, VBA modules.Aantal kolommen of velden.Gegevenstype en veldeigenschappen.Toegevoegde OLE objecten aan de database.SQL als Querydef.In VBA gecreëerde objecten.Verwijzingen.Invoegtoepassingen / addins.Aantal geregistreerde gebruikers voor de database.
Mogelijke aanpassingen van de grootte van de database Tabellen: aantal records Tabellen groeien evenredig aan het aantal records. Het kan dus de moeite lonen records over te hevelen naar tabelle…

Excel: Data Validation And Stepped Choices With Names And VBA

In Excel you can validate a cell through Data => Data Validation.

We then will get this window:


At Allow we then can choose List and then at Source we pick the range where the data are.

Want we want to do here is select a continent first and then automatically restrict the choice in the next cel to countries from the specific continent.

In the example we see the data (in Dutch) which we are going to use in our example, A1:E6:

afrikaamerikaaustraliëaziëeuropanigeriabraziliënieuw zeelandchinanederlandboeroendiargentiniëaustraliëjapanbelgiëliberiaequadornieuw guineathailandpolensierra leoneperupakistanduitslandmauretaniëboliviaindiaengeland
We will use names here to make the stepped choices work.

We select A1:E6. We then choose the tab Formulas and  then Create From Selection. We'll get:Here we check the upper box only. Then we click OK. We now created five names:

afrika
amerika
australië
azië
europa

Next we create the name Werelddelen based on the range A1:E1.

Cell H1 in the same shee…

Excel: Multi Thermometer Graph

On the Internet, I found several examples of Excel thermometer charts. In all the examples I could find, people use SmartArt i.e. shapes to create the ball of the thermometer. The more thermometers you then create, the more laborious. Moreover, the SmartArt ball is independent of the graph. Once you move the graph or width changes, the ball is not coming with it.

In my example, I created ​​the ball using a line chart with markers. The marker you then change into a ball. The size of this ball you can increase. And it's done. You can then smoothly increase the number of thermometers.You can download the example file ExcelThermometer.xlsx via

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel: logboek bijhouden van bestede tijd aan een Excel bestand

Tijdens een VBA cursus kwam de vraag om in een logboek bij te houden wie er in welke werkmap hoe lang gewerkt had op welke datum. Een leuke vraag met naar mijn smaak een leuk resultaat.

De oplossing in VBA ziet er uiteindelijk zo uit. Achter ThisWorkBook coderen we de gebeurtenissen BeforeClose en Open. De code ziet er zo uit:


Option Explicit

Public datOpen As Date

Public Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim datSluit As Date
    Dim strGebruiker As String
    Dim strWbNaam As String

    strGebruiker = Environ("Username")
    datSluit = Now()
    strWbNaam = ThisWorkbook.Name
    Call logBoek(strWbNaam, strGebruiker, datOpen, datSluit)
End Sub

Public Sub Workbook_Open()
    datOpen = Now()
End Sub

De aangeroepen procedure logBoek zetten we in een VBA module.

Public Sub logBoek(strWbNaam As String, strGebruiker As String, datOpen As Date, datSluit As Date)
    Dim intRows As Integer
    Dim datDuur As Long
    Dim strPad As String

    'pad instellen waar het logboek staat
    s…

Excel: datavalidatie en getrapte keuze

In Excel kun je een cel valideren via de tab Gegevens =>gegevensvalidatie.

We krijgen dan dit dialoogvenster:


Bij Toestaan kunnen we dan kiezen voor Lijst en vervolgens bij Bron voor het bereik waarin de data staan.

Bij een getrapte keuze kiezen we bijvoorbeeld in een eerste cel het werelddeel en in de cel ernaast willen we dan alleen landen zien die bij het betreffende werelddeel horen.

In het onderstaande voorbeeld geven we de data die we in ons voorbeeld gaan gebruiken, van A1:E6:

afrikaamerikaaustraliëaziëeuropanigeriabraziliënieuw zeelandchinanederlandboeroendiargentiniëaustraliëjapanbelgiëliberiaequadornieuw guineathailandpolensierra leoneperupakistanduitslandmauretaniëboliviaindiaengeland
We gaan hier namen gebruiken om de getrapte keuze te laten werken.

We selecteren A1:E6. We kiezen dan de tab Formules en vervolgens Maken o.b.v. selectie. We krijgen dan:


Hierin vinken we alleen het bovenste vakje aan. Dan klikken we op OK. We hebben dan vijf namen gemaakt:

afrika
amerika
austr…

Friesland: de zeventiende eeuwse kerk van OL Vrouwenparochie (Froubuurt) wordt gerestaureerd

Op dit moment ligt de vloer eruit van de kerk van OL Vrouwenparochie.


Bij het verwijderen van de vloer en het uitgraven van de bovenlaag zijn nogal wat brokstukken van onbekende grafzerken tevoorschijn gekomen.

In Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel II Het Bildt uit 1952 zijn alle toen bekende grafzerken beschreven. Ik heb ze ook in mijn boek en database overgenomen.

Nu is er dus nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De oudste brokstukken zijn uit de zestiende eeuw. De eerste steen voor de huidige kerk is in 1670 gelegd. We hebben dus te maken van restanten uit de oude kerk.

We zullen hier de foto's van de brokstukken tonen en deze onder voorbehoud proberen te beschrijven.

1. Hester Wiarda en zoon


De tekst voor zover nu duidelijk:

... zijnde ... leit alhier begraven met ... Johan... ...oudt zynde 15 d[agen]

Het betreft hier Hester Wiarda (het Wiarda wapen: een zwaan, is duidelijk herkenbaar), de eerste…