Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2017 tonen

Excel: Histogram With Variable Class Width, Made Dynamically

In his blog Jon Peltier shows us how to create histograms with variable width columns in Excel : peltier . Nice examples but not very dynamic. In my example, you do the same, but dynamically and in a pretty easy way. The main trick is done by using the Frequency function. The first example is based on this table: Ages Interval Number Class Width Frequency per class width 103 614 43 14,3 80 3212 30 107,1 60 1591 35 45,5 50 2900 40 72,5 25 762 20 38,1 10 142 10 14,2 5 628 5 125,6 In the next example I simply removed some rows from the table: Ages Interval Number Class Width Frequency per class width 103 614 43 14,3 80 3212 70 45,9 60 5253 55 95,5 10 142 10 14,2 5 628 5 125,6 And immediately I get a different histogram. You can d

Access: gevanceerd zoekscherm dat direct in meerdere kolommen zoekt en kan sorteren

In de praktijk maak ik geregeld applicaties in Access die als front end dienen voor een database als de SQL Server . Bij het maken van deze applicatie ben ik continu op zoek naar mogelijkheden om deze front ends te verbeteren. Zoekscherm In het volgende scherm wordt in alle kolommen tegelijk gezocht. Met elk ingetypt teken in het bovenstaande zoekvak verandert het resultaat eronder direct mee. Het voorbeeld is gemaakt op basis van de database Noordenwind . Hoe steekt dit technisch in elkaar? Bij het zoekvak wordt bij de gebeurtenis Bij wijzigen een VBA-functie gebeurtenisprocedure  aangeroepen. Deze gebeurtenisprocedure ziet er als volgt uit: Private Sub txtZoeken_Change()     Dim strSQL As String     strSQL = " SELECT Klantnummer, Bedrijf, Contactpersoon, Functie, Plaats, Land "     strSQL = strSQL & " FROM tblKlanten "     If Me.txtZoeken.Text <> "" Then         strSQL = strSQL & " WHERE Klantnummer like '*&q