Doorgaan naar hoofdcontent

Crystal Reports vs. SS RS / Report Builder: Repeating Column Headers on Each Page

Crystal Reports
In Crystal Reports, this is very simple. When you put a number of fields in the detail section of your reports, it will automatically put the field names in the page header. The page header will be repeated on every page and the problem is solved.

In case of a group, you can simply check the option Repeat Group Header On Each Page:


Report Builder / Reporting Services
In Report Builder / Reporting Services it is all a bit complicated. In a table, for example, you do not have column groups, so Report Builder does not recognize which textboxes are the column headers and checking Repeat header columns on each page doesn't work.


A known bug for which we need a work around. Instead, we need to open Advanced Mode in the Groupings pane:


We'll get:

  • Clicking on a Static group highlights the corresponding textbox in the tablix.
  • For the column headers that you want to repeat, select the Static group that highlights the leftmost column header.

This is generally the first Static group listed. 
  • In the Properties window, set the RepeatOnNewPage property to True.
  • Make sure that the KeepWithGroup property is set to After

The KeepWithGroup property specifies which group to which the static member needs to stick. If set to After then the static member sticks with the group after, or below, it acting as a group header. If set to Before, then the static member sticks with the group before, or above it, acting as a group footer. If set to None, Report Builder decides where to put the static member.

Now when you view the report, the column headers repeat on each page of the tablix.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.