Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Largest of Series First in Stacked Column Graph

It is a nice idea in my opinion: the largest value of each series first in the stacked column and so on. But my solution so far, is not a complete success yet, I think. Will keep working on it. Just saw Jon Peltier came up with a comparable idea http://peltiertech.com/WordPress/stack-columns-in-order-of-size/ but that one is not working with duplets or triplets.

Found a working one which I presented on sheet1. Look there for the formulas. This one is working fine with duplets and triplets.

The one on sheet2 has flaws: it is not working with duplets and triplets.


The orginal graph looks like this:


Here are my starting data, from A1:D15:

Year Apples Pears Bananas
2000 200 250 300
2001 100 431 250
2002 300 345 560
2003 200 531 345
2004 400 134 431
2005 600 200 569
2006 300 100 531
2007 250 300 134
2008 560 200 220
2009 345 400 100
2010 431 600 300
2011 569 300 200
2012 531 250 400
2013 134 560 600

Formulas:
E2 =IF(AND(B2>C2;B2>D2);B2;"")
F2 =IF(AND(C2>B2;C2>D2);C2;"")
G2: =IF(AND(D2>C2;D2>B2);D2;"")

K2: =IF(AND(C2>B2;D2>B2);B2;"")
L2: =IF(AND(D2>C2;B2>C2);C2;"")
M2: =IF(AND(B2>D2;C2>D2);D2;"")

And in the middle:

H2: = IF(AND(E2="";K2="");B2;"")
I2: =IF(AND(F2="";L2="");C2;"")
J2: =IF(AND(G2="";M2="");D2;"")

So actually, in the graph there are nine column series. The apples I all made red; the pears green and the bananas blue. When you add the data labels, you have to get rid of 0. Yuo can do so by using the format code:

#.##0;-#.##0;;

You can also download the file largestfirst.zip through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek