Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Gantt Chart With Different Colors Before and After a Given Date

On the internet you can find many examples of Excel Gantt charts, either created as a graph or using conditional formatting and how to build them.

My example has some additions to the graph type of the Gantt chart:
  • A date line (the black vertical line).
  • Different colors for the task or part of a task before and after a specific date (in this case July 31).


Here are the data, from A1:C27:

Task Start Date Duration in days
Task 1 3-6-2013 1
Task 2 4-6-2013 1
Task 3 4-6-2013 5
Task 4 11-6-2013 1
Task 5 11-6-2013 12
Task 6 25-6-2013 3
Task 7 28-6-2013 1
Task 8 28-6-2013 4
Task 9 4-7-2013 3
Task 10 9-7-2013 1
Task 11 10-7-2013 3
Task 12 15-7-2013 3
Task 13 18-7-2013 1
Task 14 21-7-2013 5
Task 15 24-7-2013 7
Task 16 27-7-2013 4
Task 17 30-7-2013 3
Task 18 2-8-2013 6
Task 19 5-8-2013 8
Task 20 8-8-2013 9
Task 21 11-8-2013 10
Task 22 14-8-2013 12
Task 23 17-8-2013 14
Task 24 20-8-2013 15
Task 25 23-8-2013 13
Task 26 26-8-2013 5

The date is in cell I1: 31-7-2013.

And there are a lot of formula's in D1:H27. I hid the columns D:H.

You can also download the file ganttchart.zip through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek