Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2017 tonen

Friesland: veel onbekende grafzerken uit de kerk van Lollum

Inleiding Woensdag 15 november 2017 hebben Melle Koopmans en ik de kerk van Lollum bezocht. Deze kerk wordt gerestaureerd en er zijn na het verwijderen van de houten vloer een flink aantal grafzerken tevoorschijn gekomen. De kerk van Lollum is uit de dertiende eeuw heeft een halfrond koor. In de negentiende eeuw werd de kerk gepleisterd en voorzien van een bakstenen boogfries. In 1883 kreeg de kerk een nieuwe westgevel en een half ingebouwde toren met houten opbouw en ingesnoerde spits. De luidklok (1550) is gegoten door Geert van Wou II . De preekstoel (1718) is gemaakt door Cornelis Cornelisz en het orgel uit 1914 is gebouwd door Bakker & Timmenga. Bronnenonderzoek Uit de bekende bronnen voor grafschriften was ons maar één grafzerk bekend: die van predikant Faber . 1771 den 28 july is overleden de wel eerw: heer Sibrandus Faber getrouw leeraar in de gemeente J:C: te Lollum oud 71 jaren min 2 dagen nadat den h: dienst aldaar 31 jaren en 10 maanden volijverig had

Excel: Histogram With Variable Class Width, Made Dynamically

In his blog Jon Peltier shows us how to create histograms with variable width columns in Excel : peltier . Nice examples but not very dynamic. In my example, you do the same, but dynamically and in a pretty easy way. The main trick is done by using the Frequency function. The first example is based on this table: Ages Interval Number Class Width Frequency per class width 103 614 43 14,3 80 3212 30 107,1 60 1591 35 45,5 50 2900 40 72,5 25 762 20 38,1 10 142 10 14,2 5 628 5 125,6 In the next example I simply removed some rows from the table: Ages Interval Number Class Width Frequency per class width 103 614 43 14,3 80 3212 70 45,9 60 5253 55 95,5 10 142 10 14,2 5 628 5 125,6 And immediately I get a different histogram. You can d

Access: gevanceerd zoekscherm dat direct in meerdere kolommen zoekt en kan sorteren

In de praktijk maak ik geregeld applicaties in Access die als front end dienen voor een database als de SQL Server . Bij het maken van deze applicatie ben ik continu op zoek naar mogelijkheden om deze front ends te verbeteren. Zoekscherm In het volgende scherm wordt in alle kolommen tegelijk gezocht. Met elk ingetypt teken in het bovenstaande zoekvak verandert het resultaat eronder direct mee. Het voorbeeld is gemaakt op basis van de database Noordenwind . Hoe steekt dit technisch in elkaar? Bij het zoekvak wordt bij de gebeurtenis Bij wijzigen een VBA-functie gebeurtenisprocedure  aangeroepen. Deze gebeurtenisprocedure ziet er als volgt uit: Private Sub txtZoeken_Change()     Dim strSQL As String     strSQL = " SELECT Klantnummer, Bedrijf, Contactpersoon, Functie, Plaats, Land "     strSQL = strSQL & " FROM tblKlanten "     If Me.txtZoeken.Text <> "" Then         strSQL = strSQL & " WHERE Klantnummer like '*&q

Excel: labels bij de reeksen in plaats van een legenda

In 2009 al kwam Jon Peltier met ideeën over het plaatsen van labels bij reeksen in plaats van een legenda. Zie artikel . Mynda Tracey heeft dit verder uitgewerkt . Haar methode is evenwel tamelijk omslachtig. Vanaf versie 2013 zijn er andere mogelijkheden in Excel . In het geval van labels kun je nu ook de optie kiezen Waarde uit cellen . In plaats van een bereik kun je dan ook een naam gebruiken die naar een bereik verwijst. Kijk naar het onderstaande voorbeeld. Ik heb hiervoor de volgende data gebruikt: Year Series A Series B Series C 2001 100 120 150 2002 150 240 300 2003 300 360 450 2004 350 480 600 2005 500 600 750 2006 550 720 900 2007 700 840 1050 2008 750 960 1200 2009 900 1080 1350 2010 950 1200 1500 2011 1100 1320 1650 2012 1150 1440 1800 2013 1300

SQL: Selective joining in the FROM clause

While making  a SQL query I found out that selective joining would be the best solution, but I was not sure about using a CASE WHEN in the FROM clause. Two simple examples of the tables I used: tblTermen with some Dutch terms term Maat 01 Maat 02 Maat 03 Matrijs and tblTermenVertaald with Dutch and English alternatives nederlands engels Maat Measure Matrix Die Of course, in the first three cases I only wanted to link the first part of the column form the first table. In the last case all of the field could be used. On the internet I found some indications the CASE WHEN could be used in the FROM clause. It took a little experimenting but finally I cam up with this: SELECT term, nederlands, engels   FROM tblTermen INNER JOIN  tblTermenVertaald ON      CASE WHEN CHARINDEX(' ',term)>0 THEN LEFT(term, CHARINDEX(' ',tblTermen.term)-1)     ELSE    tblTermen.term 

Friesland: Kano Elfstedentocht 2017

Het elfstedenregister Iedereen die een elfstedentocht zoals met de kano heeft volbracht, kan zich aanmelden bij mijn elfstedenregister . De kano-elfstedentocht groep Iedereen die meegedaan heeft aan of geïnteresseerd is in de tocht kan zich aansluiten bij de groep . Verslagen vorige tochten 2011 2014 De voorbereiding De voorbereiding voor deze elfstedentocht begint voor mij niet goed. Vorig jaar heb ik problemen met mijn elleboog gekregen inclusief een slijmbeursontsteking. In november 2016 ben ik daaraan geopereerd. Op zich is dat gelukt, maar ik merk nog steeds problemen met de pees: een tenniselleboog. Volgens de medici moet zoiets op den duur vanzelf weer over gaan al kan het even duren. Verder heb ik last van chronische sinusitis waardoor ik te weinig zuurstof krijg en sneller vermoeid raak. De kwaal verergert in de loop van het jaar. De skeelerelfstedentocht moet ik daardoor afzeggen. De kano-elfstedentocht wil ik wel doorzetten. Uiteindelijk wordt er een datu