Doorgaan naar hoofdcontent

Crystal Reports 2011: Linking Order and Performance

One of the ways to speed up an SQL query is putting the smallest table first in the FROM clause and so on. How is Crystal Reports dealing with this?

For the examples I used the NorthWind database.

  • I picked the tables Order_Details, Orders and Customers.

  • I linked the table manually by dragging a line from Order_Details->OrderID to Orders->OrderID and from Orders->CustomerID to Customers->CustomerID.
  • When we would now drag the fields Customers->CompanyName and Order_Details->Quantity to our report our SQL Query would look like this:
SELECT `Customers`.`CompanyName`, `Order_Details`.`Quantity`
FROM   (`Order Details` `Order_Details` INNER JOIN `Orders` `Orders` ON `Order_Details`.`OrderID`=`Orders`.`OrderID`) INNER JOIN `Customers` `Customers` ON `Orders`.`CustomerID`=`Customers`.`CustomerID`

Now back to the Links window of the Database Expert.
  • Remove the links.
  • Link the table again manually by dragging a line from Order->OrderID to Orders_Details->OrderID and from Customers->CustomerID to Order->CustomerID.
Now are SQL Query will look like this:

SELECT `Customers`.`CompanyName`, `Order_Details`.`Quantity`
FROM   (`Customers` `Customers` INNER JOIN `Orders` `Orders` ON `Customers`.`CustomerID`=`Orders`.`CustomerID`) INNER JOIN `Order Details` `Order_Details` ON `Orders`.`OrderID`=`Order_Details`.`OrderID`

Back to our first example. We could also have changed the linking order by pressing the Order links button in the Links window of the Database Expert:

  • Just change the order.
Then our SQL Query would have looked like this:

SELECT `Customers`.`CompanyName`, `Order_Details`.`Quantity`
FROM   `Order Details` `Order_Details` INNER JOIN (`Orders` `Orders` INNER JOIN `Customers` `Customers` ON `Orders`.`CustomerID`=`Customers`.`CustomerID`) ON `Order_Details`.`OrderID`=`Orders`.`OrderID`

So, actually we can change the order of the tables in the FROM clause. What does it mean for the performance of our report?. The Northwind database is not a very large Access database. I was not able to notice a significant difference between the three scenario's.

So I tried it with the AdventureWorks SQL Server database.

The Largest table first: SalesOrderDetail->SalesOrderHeader->Customer. Performance information:


The smallest table first: Customer->SalesOrderHeader->SalesOrderDetail. Performance information:


Does not look very significant to me. The problem is also, that the performance can keep changing evry time you click refresh.

So I am not sure what to conclude. It is possible to do something about the order in Crystal Reports. It looks hard to say how the performance is influenced by it.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek