Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2016 tonen

Excel: beveiling op basis van Windows loginnaam met VBA

Momenteel ben ik bezig een Excel applicatie te beveiligen op basis van de Windows inlognamen. Aan de hand van de inlognaam worden rechten toegekend. Aan de hand van deze rechten zijn bepaald menuknoppen wel of niet zichtbaar. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Bij het openen van de werkmap wordt gekeken naar de Windows loginnaam met Environ("UserName") . Op een blad met de naam Inlognamen wordt gekeken welke rechten erbij horen. Op basis van deze rechten worden bepaald ActiveX opdrachtknoppen op een blad met de naam Menu wel of niet zichtbaar gemaakt. De VBA code ziet er globaal zo uit: Private Sub Workbook_Open()     strInlognaam = Environ("UserName")     Sheets("inlognamen").Activate     For Each rngCel In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells         If rngCel.Value = strInlognaam Then             strRechten = rngCel.Offset(0, 1).Value             Exit For         End If     Next     Sheets("menu").Activate     Select Case st

Friesland: onbekende grafzerken uit Haskerdijken

Op 12 februari 2016 hebben twee leden van de Gr√™fskriftkommisje een bezoek gebracht aan de kerk in Haskerdijken. Erg afgelegen en door de mist ook bijna niet te vinden. Uiteindelijk toch gelukt en met resultaat: zes onbekende grafzerken. Grafzerk 1 De Latijnse tekst van de sterk beschadigde steen laat zich wat moeilijk ontcijferen. ... iuly ... saa... ... obiit ... Iohannes Owney sen... ...tes hujus pagi Het gaat hier om predikant Johannes Overney , afkomstig uit Warendorp. Hij stond hier als dominee van 1605 tot aan zijn dood in vermoedelijk 1629. Grafzerk 2 Anno 1650 den 13 iuni [is in den] heere christelick onslapen de eerwaerdige ende seer godsalgen Rodolph Yoannnis Tenninck yn syn leeve getrouwe bedienaer de[s] h eevangelums in die [ger]eformeerde gemente tot Haskerdicken in leit alhier begraven out 31 yaren Roelof Johannes Tenninck stond hier als dominee van 1646 tot 1650. Grafzerk 3 ... Soo cloeckne vrije deucht gunst minnelijcke seden  Een harder

Friesland: inscripties, nu PDF per plaats te downloaden

Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecre√ęerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden. Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link  downloaden PDF per plaats  voor iedereen toegankelijk zijn. Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad ) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.