Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2018 tonen

Friesland: veel onbekende grafzerken uit de kerk van Brantgum

Inleiding In de kerk van Brantgum zijn ze bezig met het restaureren van de kerk. Op 6 november 2018 hebben Melle Koopmans en ik een eerste bezoek aan deze kerk gebracht. Momenteel - begin november 2018 - is de oude vloer verwijderd en zijn er elf grafzerken tevoorschijn gekomen. Van maar één van deze zerken was uit de literatuur bekend dat deze er zou moeten liggen. De rest is voor ons nieuw. Er ligt in ieder geval ook nog één zerk onder de vloer van de hal. Mogelijk komt die te zijner tijd in beeld. De vloer in het koor wordt niet verwijderd. We weten niet of daar nog zerken te vinden zijn. Bij een eerdere restauratie zijn er al twee oude zerken verplaatst naar de toren. De kerk van Brantgum is uit de twaalfde eeuw. Het is een oorspronkelijk romaanse kerk die voor het laatst gerestaureerd is in 1972. Bronnenonderzoek Uit de bekende bronnen zijn ons maar een aantal grafschriften bekend. Ze zijn te vinden via www.walmar.nl/inscripties . Een van deze was het grafschrift van domi

Excel: aan de hand van directe achtergrondkleuren waarden categoriseren

In onderstaande grafiek heb ik aan de hand van een vijfkleurenschaal de waarden gecategoriseerd. In dit geval gaat het om de gemiddeld zomertemperaturen in De Bilt. Voor de uitwerking kun je het bijbehorende bestand ExcelAchtergrond.xlsx downloaden. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U Voor verder  Excel  tips klik  hier . Andere blogs over Excel Voor het beste overzicht verwijs ik naar een pagina van mijn website:  http://www.walmar.nl/spreadsheets.asp