Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2015 tonen

VBA: Zip Copier

Ran into a problem of moving files contained in several zip files to different folders. This is part of the code I used. It moves the files out of a zip file called test.zip  (any name + .zip would do) in folder d:\data\start to a destination folder called d:\data\end. It would also work if d:\data\start contained more zip files. Sub zipcopier()     Dim fs As Object, f As Object     Dim FileInFolder As Object, sh As Object, ZipFile As Object, fileInZip As Object     Dim FolderTo As Variant, FolderFrom As Variant     FolderTo = "d:\data\end"     FolderFrom = "d:\data\start"     Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")     Set f = fs.GetFolder(FolderFrom)          'procedure for zip-files     For Each FileInFolder In f.Files         If Right(FileInFolder.Name, 4) = ".zip" Then             Set sh = CreateObject("Shell.Application")             Set ZipFile = sh.Namespace(f & "\" & FileInFo

Excel: performance of hoe optimaliseer ik grote spreadsheets I

Bij Excel kan bij grote bestanden de snelheid een probleem worden. Het is vaak lastig vast te stellen waar het precies aan ligt. In bijgaand bestand heb ik een aantal voorbeelden vergeleken. Kunnen we nu beter namen gebruiken of juist niet? Is de functie INDEX sneller of langzamer dan VERT.ZOEKEN ? En zo nog wat voorbeelden. Kunnen we het een en ander testen? Jawel! De voorbeelden zijn op snelheid van uitvoering te vergelijken met behulp van VBA routines die aan te roepen zijn met knoppen. Bijbehorende bestand  ExcelBerekening.xlsm  is te downloaden via: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing Voor verder  Excel  tips klik  hier .

Excel: How To Present The Widening Gap Between Democrats And Republicans In A Chart?

Via my newspaper we discovered these chart on  http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/ We just wondered how to do this in Excel. Here is what we created: We did not have the right data, so we just estimated the figures: 1994 2014 Democrats Republicans Democrats Republicans Liberal11 0,4 0,0 4,1 0,0 Liberal10 1,4 0,1 5,3 0,4 Liberal09 1,6 0,2 5,8 0,6 Liberal08 2,8 1,3 6,8 0,8 Liberal07 3,2 1,9 7,0 1,2 Liberal06 5,6 2,3 7,2 1,6 Liberal05 6,2 3,0 7,4 2,4 Liberal04 7,6 4,2 7,8 9 4,0 Liberal03 8,0 4,9 7,6 4,4 Liberal02 8,4 6,1 7,2 4,8 Liberal01 8,2 9 6,4 6,0 5,2

Excel: Outlook aanroepen en ook daadwerkelijk openen met VBA

Om vanuit Excel met VBA een e-mail te versturen is niet zo ingewikkeld. Code is overal te vinden. Ik toon hier een voorbeeld van de website van Ron de Bruin: Sub Mail_small_Text_Outlook() 'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm 'Working in Office 2000-2013     Dim OutApp As Object     Dim OutMail As Object     Dim strbody As String     Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")     Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)     strbody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _               "This is line 1" & vbNewLine & _               "This is line 2" & vbNewLine & _               "This is line 3" & vbNewLine & _               "This is line 4"     On Error Resume Next     With OutMail         .To = "ron@debruin.nl"         .CC = ""         .BCC = ""         .Subject = "This is the Subject line"

Friesland: Stepelfstedentocht 2015

Ik ga dit jaar meedoen aan de stepelfstedentocht. Een zware tocht startend in Bolsward over totaal zo'n 230 kilometers. Op deze plek ga ik verslag doen van de voorbereiding en van de tocht zelf. Zaterdag 10 januari Vandaag kunnen de huursteps opgehaald worden in Bolsward. Klokslag 1 uur ben ik daar. Ik rij terug met twee steps achterin de auto, ééntje voor mij en ééntje voor mijn buurjongen. Mijn buurjongen is een circusartiest en heeft beloofd om of lopend op zijn handen over de streep te komen of fietsend op zijn éénwieler. Actiefoto: Zondag 11 januari Mijn conditie is flink aangetast door een stevige griep maar dat weerhoudt mij er niet van de step uit te proberen. Eerst maar even een kilometer of vier. Het valt niet mee: ik zal de conditie weer rustig moeten opbouwen. Op Youtube bestudeer ik nog een aantal filmpjes van voorgaande jaren. Leerzaam voor techniek en uitrusting. Zo lijkt het me raadzaam een triatlon stuur te monteren. Extra handgrepen komen ook van