Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2016 tonen

Excel: draaitabel baseren op een benoemde "tabel"

Op het gevaar af een open deur in te trappen toch maar even over de draaitabel op basis van een benoemde "tabel". Elke keer als ik mensen vertel dat dat in Excel toch echt de beste manier is, stuit ik in de meeste gevallen op: "nooit eerder gehoord". Hoe werkt het? Stel we hebben een lijst in Excel. Ik heb hier even de gegevens van de Orderinformatie uit de database Noordenwind gebruikt. Als we hier op de gewone manier een draaitabel van maken via Invoegen => Draaitabel, zien we: We zien dat het bereik er letterlijk in staat:  Blad1!$A$1:$E$2145 . Als we de draaitabel gemaakt hebben en het bereik wordt groter, dan hebben we een probleempje. Ik zie veel mensen dit oplossen door maar te kiezen voor bijvoorbeeld:  Blad1!$A:$E . Hoppakee, we pakken de hele kolommen maar. Dit werkt in zekere zin voor nieuwe rijen, maar als er een kolom bij komt, moeten we toch het bereik gaan uitbreiden. Hoe werkt het nu als we er eerst een "tabel" van maken?

Access: VBA script voor overzicht van tabellen en kolommen van een database naar Excel bestand

Op de SQL Server kun je met een vrij simpele SQL query een overzicht maken van tabellen, kolommen en informatie als datatype etc. SELECT T . table_name , column_name , data_type , T . TABLE_TYPE , character_maximum_length , ordinal_position , is_nullable FROM INFORMATION_SCHEMA . TABLES T INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA . COLUMNS C ON T . TABLE_NAME = C . TABLE_NAME WHERE T . TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'  OR T.TABLE_TYPE='VIEW' ORDER BY T . table_name , ordinal_position , column_name De uitkomst kun je dan bijvoorbeeld kopi√ęren naar een Excel bestand waar je dan simpel selecties kunt doen. In Access bestaat zoiets niet. Wil je daar een overzicht hebben van tabellen en kolommen dan kun je een rapport uitdraaien. Dat levert evenwel geen mooie lijst op. Dan komt VBA in beeld. Na enig speurwerk op internet en de nodige aanpassingen en toevoegingen door mij kom ik tot het volgende script: Sub ListTablesADOX()     Dim Conn As New ADODB.Connection  

Friesland: bijzondere grafzerk uit Harlingen

In de stad Harlingen is onlangs een bijzondere grafzerk tevoorschijn gekomen. De zerk bevond zich in de tuin van Zeepziederstraat 6. Deze steen zal oorspronkelijk wel in de Harlinger Westerkerk hebben gelegen. Deze kerk is in 1898 gesloopt. Helemaal duidelijk is het nog niet. Archivaris Jeanine Otten schrijft: In 1834 noteerde Freerk Dirks Fontein alle grafschriften in de Westerkerk, maar het grafschrift van Hamen Synes Nauta zat daar wonderlijk genoeg niet bij. Ik heb in de begraafboeken van Harlingen ook geen vermelding gevonden. Dat is wel een raadsel. Het is een bijzonder zware grafzerk met een dikte van 23 cm. Verder is de zerk breed 1,42 meter. en hoog 2,03 meter. Gelet op de niet leesbare vage letters in het middenveld is het een hergebruikte zerk. De Vereniging Oud Harlingen zoekt nu naar een plek in de stad om de zerk daar in het zicht te herplaatsen. Melle Koopmans en Meindert Tangerman van de Grêfskriftekommisje hebben de tekst grotendeels weten te ontcijferen: A