Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2014 weergeven

Excel: meerdere variabelen vergelijken in een staafgrafiek

In Excel kun je - vaak met het nodige kunst- en vliegwerk - prachtige grafieken maken. Het volgende voorbeeld heb ik gemaakt aan de hand van een voorbeeld uit dagblad Trouw van 15 januari.


Belangrijkste trucs zijn hier:
Reeks koppelen aan secundaire as.Gestapelde staafgrafiek waarbij je de tussenstukken ontkleurt.Tienpuntschaal suggereren met behulp van labels in plaats van echte horizontale as. Het origineel zag er trouwens iets anders uit:Het voorbeeld is te downloaden als Excelgoedeten.xlsx via

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Voor verder Excel tips klik hier.

Aardbevingen boven gasveld Friesland grafisch weergegeven

Ook in Friesland wordt gas gewonnen. Dit gebeurt voornamelijk langs de oostgrens. De hoeveelheid staat weliswaar in geen verhouding tot de hoeveelheid die uit het gasveld van Slochteren gehaald wordt. Toch zien we ook hier lichte aardbevingen optreden. De zwaarste tot nu toe was 2,8 op de schaal van Richter. Dit was op 26 november 2009 te De Hoeve.

De aardbevingen hebben in grote lijnen allemaal langs de Friese oostgrens plaatsgevonden.

We geven ze weer in een grafiek:


We zien dat de bevingen tot nu toe weinig talrijk zijn en van een lage intensiteit. Ze vallen allemaal in categorie 1: Niet gevoeld, slechts door seismometers geregistreerd. Ter vergelijking, de zwaarste beving boven het gasveld van Slochteren tot nu toe had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter en een intensiteit van 6: Lichte schade. Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen.

De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als de winning verlegd wordt van het gasveld van Sl…

De winning van aardgas en de aardbevingen in Groningen in grafieken; bijgewerkt 11-01-2018

De aardbevingen boven het gasveld van Slochteren Neemt het aantal aardschokken af na de maatregelen? Als we de tussenstand van dit jaar vergelijken met de laatste tien jaar zien we voor de hele provincie Groningen dit:

jaaraantalgroter of gelijk 2.520053102006492200730120084022009443201039220118332012951201312152014835201511322016119020171281201821
Na het onrustige jaar 2013 zitten we nog niet weer op het niveau van de relatief kalme jaren van voor 2011. In 2014 hadden we 83 bevingen boven het gasveld van Slochteren. Wel zien we dat jaar nog behoorlijk wat fikse bevingen van boven de 2,5: 5 stuks, net zo veel als in 2013. In 2016 en 2017 neemt het aantal zwaardere bevingen af. In 2017 lijken we weer een opwaartse trend te zien. Voor 2018 zitten we op 2 bevingen waarvan één boven de 2,5. In de grafiek beneden zien we ook nog weinig verandering in het algemene beeld van de afgelopen jaren..
Algemeen De aardbevingen in Noordoost-Groningen veroorzaken veel schade aan woningen omdat ze zic…

Excel: How To Compare Categories With Two Sets of Data With Different Ranking?

Based om an example in a Dutch newspaper with two charts I created this one:Here are the data from A1:D11:

Length Per Km2RankInvestment: Euro Per CitizenThe Netherlands78Rank 6 €                                       137 Belgium58Rank 7 €                                       130 Germany37Rank 5 €                                       142 Switzerland35Rank 2 €                                       429 Spain28Rank 8 €                                       128 France20Rank 4 €                                       182 Great Britain15Rank 10 €                                        82 Ireland10Rank 9 €                                       103 Sweden5Rank 3 €                                       197 Norway1Rank 1 €                                       545
You can download the file excelhigway.xlsx through this link:
https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Powerpoint: Starting Templates By Using an Add-in

Powerpoint: Starting Templates By Using an Add-in Step 1: create template WalMar.potm Step 2: Adjust the XML of this template by using Custom UI editor; create a custom UI part like this:<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">       <ribbon startFromScratch="false">             <tabs>                   <tab id="Templates"label="Templates"insertBeforeMso="TabHome">                         <group id="WalMar"label="WalMar">                              <button id="TemplatesWalmar"label="Templates Walmar"imageMso="FilePrepareMenu"size="large"onAction="OpenTemplatesWalmar" /> </group>                   </tab>             </tabs>       </ribbon> </customUI>
The tab will then look like this:

Step 3: Add VBA to WalMar.potm: Sub OpenTemplatesWalmar ()     Dim oPA As PowerPoint.Application     …

Friesland: overlijdens- of gedachtenislepels

We hebben inmiddels de teksten van 1118 lepels in onze verzameling. Eén categorie daarvan is die van de overlijdens- of gedachtenislepels. Deze categorie telt enkele tientallen exemplaren. Bijzondere aandacht willen we hier geven aan de lepels uit de adellijke kringen van Friesland.

Het lijkt erop dat in ieder geval sommige families de gewoonte hadden dit soort lepels uit te delen aan dragers tijdens de begrafenis, als herinnering. Vooral uit de familie Bergsma is een aantal exemplaren bekend waarbij ook steeds de naam vermeld wordt aan wie de lepel geschonken is.

We hebben te weinig exemplaren om echte conclusies te kunnen trekken.
Familie Bergsma Willem Bergsma, schoonvader van Dodonea DoitsmaTer gedagtenis v. de wel ed. gestr. hr. Willem Bergsma gecomm.de staat v. Friesland en old secr.trs v. Oostdongeradeel &c &c
Is bijgezet den 29 dito in de grafkelder te Jouswier
Geb. den 6 octob. 1706 en gest. 22 junij 1774

Arjen Gerrits
----------------------------------------------------…