Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2014 tonen

Excel: meerdere variabelen vergelijken in een staafgrafiek

In Excel kun je - vaak met het nodige kunst- en vliegwerk - prachtige grafieken maken. Het volgende voorbeeld heb ik gemaakt aan de hand van een voorbeeld uit dagblad Trouw van 15 januari. Belangrijkste trucs zijn hier: Reeks koppelen aan secundaire as. Gestapelde staafgrafiek waarbij je de tussenstukken ontkleurt. Tienpuntschaal suggereren met behulp van labels in plaats van echte horizontale as. Het origineel zag er trouwens iets anders uit: Het voorbeeld is te downloaden als Excelgoedeten.xlsx via https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing Voor verder  Excel  tips klik  hier .

Aardbevingen boven gasveld Friesland grafisch weergegeven

Ook in Friesland wordt gas gewonnen. Dit gebeurt voornamelijk langs de oostgrens. De hoeveelheid staat weliswaar in geen verhouding tot de hoeveelheid die uit het gasveld van Slochteren gehaald wordt. Toch zien we ook hier lichte aardbevingen optreden. De zwaarste tot nu toe was 2,8 op de schaal van Richter. Dit was op 26 november 2009 te De Hoeve. De aardbevingen hebben in grote lijnen allemaal langs de Friese oostgrens plaatsgevonden. We geven ze weer in een grafiek: We zien dat de bevingen tot nu toe weinig talrijk zijn en van een lage intensiteit. Ze vallen allemaal in categorie 1: N iet gevoeld, slechts door seismometers geregistreerd. Ter vergelijking, de zwaarste beving boven het gasveld van Slochteren tot nu toe had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter en een intensiteit van 6: L ichte schade. Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen. De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als de winning verlegd wordt van het

De winning van aardgas en de aardbevingen in Groningen in grafieken; bijgewerkt 11-01-2018

De aardbevingen boven het gasveld van Slochteren Neemt het aantal aardschokken af na de maatregelen? Als we de tussenstand van dit jaar vergelijken met de laatste tien jaar zien we voor de hele provincie Groningen dit: jaar aantal groter of gelijk 2.5 2005 31 0 2006 49 2 2007 30 1 2008 40 2 2009 44 3 2010 39 2 2011 83 3 2012 95 1 2013 121 5 2014 83 5 2015 113 2 2016 119 0 2017 128 1 2018 2 1 Na het onrustige jaar 2013 zitten we nog niet weer op het niveau van de relatief kalme jaren van voor 2011. In 2014 hadden we 83 bevingen boven het gasveld van Slochteren. Wel zien we dat jaar nog behoorlijk wat fikse bevingen van boven de 2,5: 5 stuks, net zo veel als in 2013. In 2016 en 2017 neemt het aantal zwaardere bevingen af. In 2017 lijken we weer een opwaartse trend te zien. Voor 2018 zitten we op 2 bevingen

Excel: How To Compare Categories With Two Sets of Data With Different Ranking?

Based om an example in a Dutch newspaper with two charts I created this one: Here are the data from A1:D11: Length Per Km2 Rank Investment: Euro Per Citizen The Netherlands 78 Rank 6  €                                       137 Belgium 58 Rank 7  €                                       130 Germany 37 Rank 5  €                                       142 Switzerland 35 Rank 2  €                                       429 Spain 28 Rank 8  €                                       128 France 20 Rank 4  €                                       182 Great Britain 15 Rank 10  €                                        82 Ireland 10 Rank 9  €                                       103 Sweden 5 Rank 3  €                                       197 Norway 1 Rank 1  €                                       545 You can dow

Powerpoint: Starting Templates By Using an Add-in

Powerpoint: Starting Templates By Using an Add-in Step 1: create template WalMar.potm Step 2: Adjust the XML of this template by using  Custom UI editor; create a custom UI part like this: < customUI xmlns = " http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui " >       < ribbon startFromScratch = " false " >             < tabs >                   < tab id = " Templates " label = " Templates " insertBeforeMso = " TabHome " >                         < group id = " WalMar " label = " WalMar " >                              < button id = " TemplatesWalmar " label = " Templates Walmar " imageMso = " FilePrepareMenu " size = " large " onAction = " Open TemplatesWalmar " />                         </ group >                   </ tab >             </ tabs >       </ ribbon > <

Friesland: overlijdens- of gedachtenislepels

We hebben inmiddels de teksten van 1118 lepels in onze verzameling. Eén categorie daarvan is die van de overlijdens- of gedachtenislepels. Deze categorie telt enkele tientallen exemplaren. Bijzondere aandacht willen we hier geven aan de lepels uit de adellijke kringen van Friesland. Het lijkt erop dat in ieder geval sommige families de gewoonte hadden dit soort lepels uit te delen aan dragers tijdens de begrafenis, als herinnering. Vooral uit de familie Bergsma is een aantal exemplaren bekend waarbij ook steeds de naam vermeld wordt aan wie de lepel geschonken is. We hebben te weinig exemplaren om echte conclusies te kunnen trekken. Familie Bergsma Willem Bergsma, schoonvader van Dodonea Doitsma Ter gedagtenis v. de wel ed. gestr. hr. Willem Bergsma gecomm.de staat v. Friesland en old secr.trs v. Oostdongeradeel &c &c Is bijgezet den 29 dito in de grafkelder te Jouswier Geb. den 6 octob. 1706 en gest. 22 junij 1774 Arjen Gerrits -----------------------------------