Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2015 tonen

Friesland: Skeeler Elfstedentocht 2015

Het elfstedenregister Iedereen die een elfstedentocht zoals op de skeelers heeft volbracht, kan zich aanmelden bij mijn  elfstedenregister . De skeeler-elfstedentocht groep Iedereen die meegedaan heeft aan of ge├»nteresseerd is in de tocht kan zich aansluiten bij de groep . De voorbereiding Vorig jaar heb ik de elfstedentocht gewandeld en met de kano afgelegd. Dit jaar stond voor mij in het teken van de stepelfstedentocht. Die wilde ik halen en dat is gelukt. Maar dan was er ook nog de skeeler elfstedentocht op 29 augustus ... Dat zou mijn vijfde verschillende elfstedentocht kunnen worden. Ik heb sinds 1997 duizenden kilometers geskeelerd. Misschien wel zo'n 25.000 totaal. Qua techniek geen probleem. De afgelopen jaren heb ik onder andere door de training voor de andere elfstedentochten weinig kilometers op de skeelers gemaakt. Zou dit zowel lukken?     Bartlehiem skeelertocht 10 jaar geleden Eind mei, direct na het halen van de stepelfstedentocht heb ik nieu

Excel: zeer bijzondere truc, in een plaatje naar een bereik verwijzen

Excel: plaatjes en bereiken Geen idee wie dit bedacht heeft. Ik vind op internet verschillende verwijzingen naar deze mogelijkheid. Wat is het geval? In Excel kun je een plaatje plaatsen in je werkblad. In het voorbeeld heb ik maar even een foto van mezelf gebruikt. Dit lijkt op het eerste gezicht een tamelijk nutteloze actie. Op een ander blad heb ik even een simpele grafiek gemaakt. In dit blad selecteer ik nu het bereik D2:K16 . De grafiek valt precies binnen dit bereik. Dit geselecteerde bereik geef ik de naam Grafiek . Nu keren we terug naar het blad met de foto van mij. En die selecteren we door deze aan te klikken. Dan tikken we in de formulebalk =Grafiek  Deze naam verwijst naar het bereik op het andere blad dat de grafiek bevat. We zien dan dat de foto van mij verdwenen is. Deze is nu vervangen door het bereik waarnaar de naam Grafiek verwijst. Naar mijn smaak een zeer speciale mogelijkheid. Je kunt nu allerlei trucs uithalen. Afhankelijk van de data an

Excel: automatische database koppeling via VBA en Microsoft Query

Automatische database koppeling via VBA en Microsoft Query  In Excel is een koppeling met een database via Microsoft Query handmatig te leggen. Het kan ook via VBA: Sub toevoegenMQ()     Application.DisplayAlerts = False     Application.ScreenUpdating = False          Dim strODBC As String, strBlad As String, strSQL As String     strODBC = "noordenwind" 'Deze DSN moet wel bestaan, voor database Noordenwind     strBlad = "klanten"          'wissen data en verwijderen ms query     Sheets(strBlad).Activate     Sheets(strBlad).Range("a:k").QueryTable.Delete     Sheets(strBlad).Range("a:k").ClearContents     ActiveWorkbook.Save     'strSQL bepalen     strSQL = " SELECT * FROM klanten WHERE land = 'Duitsland'"              With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _         "ODBC;DSN=" & strODBC & ";", Destination:=Sheets(strBlad).Range("

Access: Automatiseren import CSV bestanden en koppeling met Excel

Access voor automatische import CSV; gekoppeld Excel voor de weergave Naar aanleiding van een vraag van een klant heb ik een Access database gemaakt dat automatisch een CSV bestand importeert. Voorwaarde was ook dat dit CSV bestand automatisch opnieuw ge├»mporteerd wordt als dit bestand vernieuwd wordt. Hoe ziet deze code er globaal uit? De timer Bij het laden van een formulier kunnen we instellen om de hoeveel tijd (in milliseconden) code moet worden uitgevoerd. Sub Form_Load()     Me.TimerInterval = 1000 'in milliseconden  End Sub Vervolgens kunnen we dan de code schrijven voor de Timer gebeurtenis van een formulier. Sub Form_Timer()      'hier komt de code  End Sub Deze code gaan we nu behandelen. Verzamelen namen CSV bestanden Met behulp van het FileSystemObject heb ik de namen en de datum van laatste wijziging van de CSV bestanden in een map opgeslagen in een Access tabel:     'tabel csv legen om steeds de actuele stand te hebben     set db = C

Friesland: oude grafzerken op het kerkhof van Metslawier weer tevoorschijn

De huidige kerk van Metslawier dateert van 1776. Er is een tekening uit 1722 van de vorige kerk. Mogelijk zijn tijdens de bouw van deze kerk een aantal grafzerken uit de kerk op het kerkhof terecht gekomen. De oude grafzerken op het kerkhof van Metslawier hebben jarenlang bedekt gelegen onder een laag schelpen. Onlangs is de oude kerk opgeknapt en nu is het kerkhof aan de beurt. De stichting die nu eigenaar van de kerk is, heeft besloten de laag schelpen te verwijderen zodat de oude grafzerken weer in beeld komen. Als voorschot daarop zijn een aantal grafzerken al weer in zicht gebracht. Op 12 augustus 2015 hebben we de gelegenheid gehad deze grafzerken te bekijken. De teksten van deze grafzerken waren eerder al genoteerd. Ons onderzoek maakte duidelijk dat deze teksten niet altijd correct waren genoteerd en vaak ook flink aangevuld konden worden. We willen hier de resultaten publiceren. Alle foto's zijn genomen door Melle Koopmans. 1. Antje Klases en haar drie echtgen