Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2020 tonen

Friesland: Kano Elfstedentocht 2020

Het elfstedenregister Iedereen die een elfstedentocht zoals met de kano heeft volbracht, kan zich aanmelden bij mijn elfstedenregister . De kano-elfstedentocht groep Iedereen die meegedaan heeft aan of ge├»nteresseerd is in de tocht kan zich aansluiten bij de gelijknamige  groep  op Facebook. Verslagen van vorige tochten 2011 2014 2017 De cijfers Het is dit jaar de vijfentwintigste editie. Georganiseerd door watersportvereniging De Meeuwen in combinatie met Frisia, de watersportvereniging uit Grouw. De tocht wordt gehouden sinds 1946 en vindt sinds 1975 elke drie jaar plaats. In het verslag van de tocht van 2017 heb ik een overzicht gegeven van de jaren waarin de tocht gehouden werd. De voorbereiding Ik heb me al in december 2019 aangemeld als deelnemer. Het bezorgt me een positie bovenaan de lijst. Maar dan pakken al snel donkere wolken zich samen. Het coronavirus begint om zich heen te grijpen en bereikt eind februari Nederland. Half maart moeten we allemaal zo ve

Excel: Dynamische grafiek op basis van een geparametriseerde Power Query tabel

Dynamische grafieken in Excel Grafieken in Excel zijn dynamisch te maken met allerlei complexe formules (bijv. index, vergelijken en verschuiving). Makkelijker is het de grafiek te baseren op een Excel tabel (te maken via Invoegen => Tabel ). Nog leuker wordt het als een dergelijke tabel het resultaat is van een Power Query die we met behulp van keuzelijsten kunnen aansturen. Hieronder een voorbeeld. De tabel met parameters Deze heb ik linksboven geplaatst. De naam van deze tabel is Parameters (via Formules => Namen beheren ). Deze tabel wordt in Power Query gebruikt voor het oppikken van variabelen uit Excel, in dit geval DatumBegin en DatumEind . Deze variabelen worden via Gegevens => Gegevensvalidatie begrensd door de datum uit de eerste kolom van het blad Data . De gebruikte gegevens Deze staan op het blad Data en lopen van 1-1-2020 tot en met 20-8-2020. In de tweede kolom staan willekeurige bedragen. Deze gegevens zijn via From Table / Range ingeladen in Power Query .

Excel: gegevenslabel alleen bij de laatste waarde in een grafiek

Creatief met Corona Bij het maken van een grafiek over de voortschrijdende Corona cijfers in Nederland liep ik tegen een probleem aan. Als je bij een reeks gegevens in een grafiek de gegevenslabels aan zet, krijg je die labels bij elke waarde. Ik wilde dit label alleen bij de laatste waarde tonen. Nu kun je natuurlijk alle andere gegevenslabels afzonderlijk wissen, maar dat is een hoop werk. Op zoek naar een andere manier dus. De cijfers datum aantal 1-3-2020 3 2-3-2020 8 3-3-2020 5 4-3-2020 15 5-3-2020 44 6-3-2020 46 7-3-2020 60 8-3-2020 76 9-3-2020 57 10-3-2020 61 11-3-2020 121 12-3-2020 111 13-3-2020 190 14-3-2020 155 15-3-2020 176 16-3-2020 278 17-3-2020 292 18-3-2020 250 19-3-2020 20-3-2020 21-3-2020 22-3-2020 23-3-2020 24-3-2020 25-3-2020

Excel: parametriseren en linken van datasets in PowerQuery

PowerQuery PowerQuery is het ETL instrument dat binnen Excel en PowerBi gebruikt wordt om verschillende datasets binnen te halen, aan te passen en in Excel of PowerBi in te laden. Heel veel acties kunnen menugestuurd afgehandeld worden, maar af en toe moet er het een en ander worden aangepast in M , de taal die PowerQuery gebruikt. Voorbeeld In het onderstaande voorbeeld laat ik zien hoe we een dataset in PowerQuery met een parameter vanuit Excel kunnen filteren. In het voorbeeld heb ik gebruikt gemaakt van de tabellen Klanten en Orders uit de database Noordenwind van Microsoft. Die staan op respectievelijk blad 1 en 2. Van beide datasets heb ik een Excel tabel gemaakt met de namen Klanten en Orders . Op een derde blad heb ik een filter gemaakt dat uit de klantenlijst kan kiezen. Vervolgens wordt de bij de betreffende klanten horende lijst van orders getoond. Blad met selectie Bovenaan van A1:B3 heb ik een blokje variabelen gezet: Parameter Waarde Kla

Friesland: eeuwenoude grafzerken met grafkelder weer tevoorschijn in de kerk van Jellum

De kerk van Jellum De oorspronkelijke kerk van Jellum dateert uit de late middeleeuwen. In 1700 wordt er een nieuwe kerk gebouwd. Op de fundamenten van de eerste. De grafkelder, grafzerken en rouwborden uit de eerste kerk blijven behouden. In 1787 geeft dominee Ernestus Viglius - dan predikant in Jellum en Beers - een uitgebreide beschrijving van de kerk en de inhoud. Ook van de twee grafzerken en de grafkelder die nu weer in beeld zijn gekomen. In 1893 is deze kerk afgebrand en twee jaar later weer herbouwd. Veel van de inhoud is verloren gegaan.  Grafzerken en grafkelder Vorige week, zaterdag 1 februari, zijn twee grafzerken en de toegang tot de grafkelder weer blootgelegd. Ook de twee nu hervonden grafzerken blijken door de brand beschadigd geraakt. Maar niet alleen door de brand. Tijdens de herbouw rond 1895 is een flink stuk van de bovenrand weggekapt. Zoiets kon toen nog. Steen 1: Sicke van Dekema en Hil van Tamminga Foto: Willem Hansma Op basis van het geschrift

Excel: dynamische grafiek op basis van een tabel

Dynamische grafiek op basis van een tabel Je kunt een dynamische grafiek maken op basis van zogenaamde namen en complexe formules die naar een veranderend bereik verwijzen. Als je Excel werkboek veel grafieken bevat, kan het een wirwar van namen worden. Ik ging op zoek naar een simpeler oplossing. Een grafiek op basis van kolommen uit een zogenaamde Excel tabel is automatisch dynamisch in die zin dat deze zich automatisch aanpast aan een groter of kleiner wordende tabel. Probleem is dan natuurlijk wel dat de tabel te groot wordt en tot een onoverzichtelijke grafiek kan leiden. Mij werd de vraag gesteld de grafiek te baseren op steeds de laatste vier kwartalen. De data voor mijn voorbeeld in het bereik A1:C19 zien er zo uit: Ik heb de data omgezet naar een Excel tabel (via Invoegen => Tabel ) en deze de naam Grafiek gegeven ( Formules => Namen beheren ). Naast deze tabel heb ik in het bereik E1:H5 het volgende blok geplaatst: rang jaar kwartaal b