Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: gegevenslabel alleen bij de laatste waarde in een grafiek

Creatief met Corona

Bij het maken van een grafiek over de voortschrijdende Corona cijfers in Nederland liep ik tegen een probleem aan. Als je bij een reeks gegevens in een grafiek de gegevenslabels aan zet, krijg je die labels bij elke waarde. Ik wilde dit label alleen bij de laatste waarde tonen. Nu kun je natuurlijk alle andere gegevenslabels afzonderlijk wissen, maar dat is een hoop werk. Op zoek naar een andere manier dus.

De cijfers

datum aantal
1-3-2020 3
2-3-2020 8
3-3-2020 5
4-3-2020 15
5-3-2020 44
6-3-2020 46
7-3-2020 60
8-3-2020 76
9-3-2020 57
10-3-2020 61
11-3-2020 121
12-3-2020 111
13-3-2020 190
14-3-2020 155
15-3-2020 176
16-3-2020 278
17-3-2020 292
18-3-2020 250
19-3-2020
20-3-2020
21-3-2020
22-3-2020
23-3-2020
24-3-2020
25-3-2020
26-3-2020
27-3-2020
28-3-2020
29-3-2020
30-3-2020
31-3-2020
Van deze cijfers heb ik een Excel tabel gemaakt zodat de grafiek zich bij nieuwe cijfers automatisch aanpast. Vervolgens heb ik aan de tabel een derde kolom toegevoegd met als formule:

=ALS(AANTALARG([aantal])+1=RIJ();[@aantal];" ")

In een Excel tabel wordt deze formule automatisch doorgevoerd tot aan het eind van de tabel.

Grafiek

Vervolgens maak ik een grafiek gebaseerd op de eerste twee kolommen:


Aan deze grafiek voeg ik de waarden uit de derde kolom toe en vul deze aan met de gegevenslabels:


Dan de resteren er nog twee dingen. In het geval van de blauwe lijn kiezen we voor geen lijn om deze onzichtbaar te maken en de nullen van de gegevenslabels verbergen we met een truc via de notatiecode: 

0;-0;;@

Eindresultaat

We krijgen als eindresultaat dan deze grafiek:Reacties

Bart zei…
Wat me nog opvalt is de hulplijn van de 0 die wegvalt waar de (inzichtbare) lijn op 0 zit maar zichtbaar is waar die van de 0 afgaat. zou dat op te lossen zijn door de blauwe lijn op een tweede as te zetten?
Dat was me nog niet opgevallen. Ik ga er even over nadenken.
Je moet kiezen voor geen lijn ipv deze wit te maken!!! Dank voor de opmerking.

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.