Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2014 weergeven

Friesland: Lieuwkema, speurtocht naar familiewapens en herkomst

De aanleiding Rond begin november 2014 documenteerde zilverexpert Jan Schipper een lepel met daarop de initialen T.E.L., twee familiewapens en het jaartal 1649.

Zie onderstaande foto:

Foto: Jan Schipper
Beide wapens waren afzonderlijk niet terug te vinden in mijn database: www.walmar.nl/wapens.asp. Dus moesten we op zoek. De zoektocht naar wapens en initialen Jan Schipper documenteerde al eerder een  lepel met de inscriptie en wapens Abbema-Hiddinga. Zo valt hem op dat de rechter elementen van de wapens op de eerste lepel terug te vinden zijn in het familiewapen van Mille Taekes Hiddinga, de vrouw van Enne Jacobs Abbema.

We tonen hier de afbeelding van deze wapens.

Foto: Jan Schipper

Het vrouwenwapen Hiddinga staat hier links. Rechts zien we het wapen Abbema: een adelaar met een huismerk.

Mille Takes Hiddinga is een dochter van Taeke Jelbes Hiddinga en Antje Johannes. Zij trouwt in 1691 met Pieter Ruurds en in 1695 met Enne Jacobs Abbema. Van deze familie Hiddinga zijn tot nu toe geen w…

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata:


Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel.
Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel (INVOEGEN => DRAAITABEL). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel. Vervolgens maken we de draaitabel.

Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum. De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum. Klaar.
Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken:

datum=VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1)naam=VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A)-1;1)
Vervolgens typen we in het bereik D4:D9aap

Excel: VBA to Check Hyperlinks

I was asked to create a script to check and mark hyperlinks. The following VBA script marks the cells which contains a hyperlink with no match with the color red:

Sub HyperLinkCheck()
    Dim hypLink As Hyperlink
    Dim shtSheet As Worksheet
    Dim dirFile As String
    For Each shtSheet In Worksheets
        For Each hypLink In shtSheet.Hyperlinks
            dirFile = hypLink.Address
            If Len(Dir(dirFile)) > 0 Then
                'MsgBox "File does exist"
                Worksheets(shtSheet.Name).Range(hypLink.Range.Address).Interior.ColorIndex = xlNone 'no color
            Else
                'MsgBox "File does not exist"
                Worksheets(shtSheet.Name).Range(hypLink.Range.Address).Interior.ColorIndex = 3 'red
            End If
        Next
    Next
End SubUnfortunately, this script does not recognize hyperlinks created using the function HYPERLINJK. Therefore I created another script:

Sub HyperLinkTest()
    Dim dirFile As String
    D…

Friesland: boeren- en burgerwapens; een eerste analyse

Over de familiewapens van de Friese adel is van alles te zeggen en is al van alles gezegd. Van deze adellijke wapens zijn ook tientallen vindplaatsen bekend. Alleen al van de familie Van Aylva heb ik veertien voorbeelden in mijn wapendatabase en van de Burmania's zelfs zeventien.

Heel anders staat het met de wapens van boeren en burgers. Van deze wapens is heel vaak maar één vindplaats bekend, soms twee en een enkele nog meer. Van die wapens waar we meerdere vindplaatsen hebben, zullen we er een aantal onder de loep nemen.

familienaam
Agema

16621698


Bangma

161317641766

Bonnema

16301794


Botma

16221645rond 1720rond 1780
Buwalda

rond 15901606