Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2014 tonen

Excel: The Dutch and Their Opinions on Gaining Capital, Nice Chart in my Newspaper

Nice idea of the designer of my newspaper Trouw :  to present the category  Neutral   apart from the others. Also nice to make a chart like this in Excel : On the content I have no comments. You can download  Excel20141211English.xlsx  via: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel: Nederlanders en hun meningen over vermogen, mooie grafiek in de Trouw van 1-12-2014

Leuk idee van de vormgever van de Trouw om de categorie Neutraal los te koppelen van de andere. Ook altijd leuk om zoiets na te maken in Excel : Over de inhoud heb ik verder geen mening. Bijbehorende bestand  Excel20141211.xlsx  is te downloaden via: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing Verdere tips: je kunt het bestand  exceltips.pdf  (laatst gewijzigd (12-9-2014) hier downloaden : https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Friesland: Lieuwkema, speurtocht naar familiewapens en herkomst

De aanleiding Rond begin november 2014 documenteerde zilverexpert Jan Schipper een lepel met daarop de initialen T.E.L., twee familiewapens en het jaartal 1649. Zie onderstaande foto: Foto: Jan Schipper Beide wapens waren afzonderlijk niet terug te vinden in mijn database: www.walmar.nl/wapens.asp . Dus moesten we op zoek. De zoektocht naar wapens en initialen Jan Schipper documenteerde al eerder een  lepel met de inscriptie en wapens Abbema-Hiddinga . Zo valt hem op dat de rechter elementen van de wapens op de eerste lepel terug te vinden zijn in het familiewapen van Mille Taekes Hiddinga , de vrouw van Enne Jacobs Abbema . We tonen hier de afbeelding van deze wapens. Foto: Jan Schipper Het vrouwenwapen Hiddinga staat hier links. Rechts zien we het wapen Abbema : een adelaar met een huismerk. Mille Takes Hiddinga is een dochter van Taeke Jelbes Hiddinga en Antje Johannes . Zij trouwt in 1691 met Pieter Ruurds en in 1695 met Enne Jacobs Abbema . Van deze

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A

Excel: VBA to Check Hyperlinks

I was asked to create a script to check and mark hyperlinks. The following VBA script marks the cells which contains a hyperlink with no match with the color red: Sub HyperLinkCheck()     Dim hypLink As Hyperlink     Dim shtSheet As Worksheet     Dim dirFile As String     For Each shtSheet In Worksheets         For Each hypLink In shtSheet.Hyperlinks             dirFile = hypLink.Address             If Len(Dir(dirFile)) > 0 Then                 'MsgBox "File does exist"                 Worksheets(shtSheet.Name).Range(hypLink.Range.Address).Interior.ColorIndex = xlNone 'no color             Else                 'MsgBox "File does not exist"                 Worksheets(shtSheet.Name).Range(hypLink.Range.Address).Interior.ColorIndex = 3 'red             End If         Next     Next End Sub Unfortunately, this script does not recognize hyperlinks created using the function HYPERLINJK. Therefore I created another script: Sub Hy

Friesland: boeren- en burgerwapens; een eerste analyse

Over de familiewapens van de Friese adel is van alles te zeggen en is al van alles gezegd. Van deze adellijke wapens zijn ook tientallen vindplaatsen bekend. Alleen al van de familie Van Aylva heb ik veertien voorbeelden in mijn wapendatabase en van de Burmania's zelfs zeventien. Heel anders staat het met de wapens van boeren en burgers. Van deze wapens is heel vaak maar één vindplaats bekend, soms twee en een enkele nog meer. Van die wapens waar we meerdere vindplaatsen hebben, zullen we er een aantal onder de loep nemen. familienaam Agema 1662 1698 Bangma 1613 1764 1766 Bonnema 1630 1794 Botma 1622 1645 rond 1720 rond 1780 Buwalda rond 1590 1606 Fontein