Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: How to Dynamically Compare Different Ranges With Different Starting Point

Look at the X-axis of this graph:


In the example you can use scroll bars to manipulate how to compare the three series.

The data from A1:F31:

Apples Pears Banana's
A 2001 50
2002 100
2003 150
2004 200
2005 100
2006 300
2007 250
2008 400
2009 430
2010 250
P 2001 123
2002 100
2003 150
2004 543
2005 250
2006 300
2007 54
2008 251
2009 234
2010 98
B 2001 87
2002 100
2003 234
2004 543
2005 345
2006 456
2007 350
2008 400
2009 389
2010 123

I created 7 names:

apples =OFFSET(Blad1!$D$2;0;0;Blad1!$I$1;1)
bananas =OFFSET(Blad1!$F$2;Blad1!$H$1;0;Blad1!$I$1;1)
labels1 =Blad1!$C$2:$C$30
labels2 =OFFSET(Blad1!$B$2;Blad1!$G$1;0;30;1)
labels3 =OFFSET(Blad1!$A$2;Blad1!$H$1;0;30;1)
labelsall =Blad1!labels1 & CHAR(13)  &  Blad1!labels2 &CHAR(13) &  Blad1!labels3
pears =OFFSET(Blad1!$E$2;Blad1!$G$1;0;Blad1!$I$1;1)

The cells G1, H1 and I1 are the outcome of scroll bars.

The series in the chart are based on:

=Blad1!apples
=Blad1!bananas
=Blad1!pears

And the labels are based on:

=Blad1!labelsall

You can also download the file CompareYears.zip through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek