Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Display Profit Plus or Minus Per Company

How do you display for each company which one had a total positive profit (revenue minus costs) and which one a negative. My idea:Here are the data from A1:D11:

Revenue Costs Profit
Company 1  €      500  € 400  €  100
Company 2  €   1.000  € 760  €  240
Company 3  €      890  € 900  €   -10
Company 4  €      640  € 700  €   -60
Company 5  €      570  € 600  €   -30
Company 6  €      875  € 800  €    75
Company 7  €      690  € 600  €    90
Company 8  €      500  € 600  € -100
Company 9  €   1.050  € 700  €  350
Company 10  €      900  € 700  €  200

From F1:H11 I created formulas:

Revenue - Costs Plus Revenue - Costs Plus Revenue - Costs Minus
=IF(D2:D11>0;B2:B11;NA()) =IF(D2:D11<=0;B2:B11;NA()) =IF(D2:D11<=0;C2:C11*-1;NA())
=IF(D3:D12>0;B3:B12;NA()) =IF(D3:D12<=0;B3:B12;NA()) =IF(D3:D12<=0;C3:C12*-1;NA())
=IF(D4:D13>0;B4:B13;NA()) =IF(D4:D13<=0;B4:B13;NA()) =IF(D4:D13<=0;C4:C13*-1;NA())
=IF(D5:D14>0;B5:B14;NA()) =IF(D5:D14<=0;B5:B14;NA()) =IF(D5:D14<=0;C5:C14*-1;NA())
=IF(D6:D15>0;B6:B15;NA()) =IF(D6:D15<=0;B6:B15;NA()) =IF(D6:D15<=0;C6:C15*-1;NA())
=IF(D7:D16>0;B7:B16;NA()) =IF(D7:D16<=0;B7:B16;NA()) =IF(D7:D16<=0;C7:C16*-1;NA())
=IF(D8:D17>0;B8:B17;NA()) =IF(D8:D17<=0;B8:B17;NA()) =IF(D8:D17<=0;C8:C17*-1;NA())
=IF(D9:D18>0;B9:B18;NA()) =IF(D9:D18<=0;B9:B18;NA()) =IF(D9:D18<=0;C9:C18*-1;NA())
=IF(D10:D19>0;B10:B19;NA()) =IF(D10:D19<=0;B10:B19;NA()) =IF(D10:D19<=0;C10:C19*-1;NA())
=IF(D11:D20>0;B11:B20;NA()) =IF(D11:D20<=0;B11:B20;NA()) =IF(D11:D20<=0;C11:C20*-1;NA())

and from J1:K11:

Revenue - Costs Minus Profit Plus Profit Minus
=IF(D2:D11>0;C2:C11*-1;NA()) =IF(D2:D11>0;D2:D11;0) =IF(D2:D11<=0;D2:D11;0)
=IF(D3:D12>0;C3:C12*-1;NA()) =IF(D3:D12>0;D3:D12;0) =IF(D3:D12<=0;D3:D12;0)
=IF(D4:D13>0;C4:C13*-1;NA()) =IF(D4:D13>0;D4:D13;0) =IF(D4:D13<=0;D4:D13;0)
=IF(D5:D14>0;C5:C14*-1;NA()) =IF(D5:D14>0;D5:D14;0) =IF(D5:D14<=0;D5:D14;0)
=IF(D6:D15>0;C6:C15*-1;NA()) =IF(D6:D15>0;D6:D15;0) =IF(D6:D15<=0;D6:D15;0)
=IF(D7:D16>0;C7:C16*-1;NA()) =IF(D7:D16>0;D7:D16;0) =IF(D7:D16<=0;D7:D16;0)
=IF(D8:D17>0;C8:C17*-1;NA()) =IF(D8:D17>0;D8:D17;0) =IF(D8:D17<=0;D8:D17;0)
=IF(D9:D18>0;C9:C18*-1;NA()) =IF(D9:D18>0;D9:D18;0) =IF(D9:D18<=0;D9:D18;0)
=IF(D10:D19>0;C10:C19*-1;NA()) =IF(D10:D19>0;D10:D19;0) =IF(D10:D19<=0;D10:D19;0)
=IF(D11:D20>0;C11:C20*-1;NA()) =IF(D11:D20>0;D11:D20;0) =IF(D11:D20<=0;D11:D20;0)

When you want, you can replace all the formulas by names.
 • Then I created a stacked bar graph based on F1:I11.
 • Changed the colors
 • Chose categories in reverse order.
 • Y-axis labels to Low.
 • Maximum for X-axis to 1200 and minimum to 1000.
 • Number format of the X-axis to 
#.##0;#.##0
 • Then added J1:K11.
 • Added both to the secondary axis.
 • Again maximum for X-axis to 1200 and minimum to 1000.
 • Added the secondary Y-axis.
 • Again categories in reverse order.
 • Deleted the secondary X-axis
 • Deleted the secondary Y-axis.
 • Added data labels.
 • Formatted them with:
_ € * #.##0_ ;_ € * #.##0_ ;_ € * "-"??_ ;_ @_ 
 • Added the graph title using the formula:
=Blad1!$A$37
 • In A37 the formula:
=Blad1!$B$1 & " Minus " & Blad1!$C$1 &": " &Blad1!$D$1

You can also download the file revenueplusminus.zip through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing


Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek