Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2014 weergeven

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Word: Button To Add a Row at the End of the Current Table; using XML and VBA

Word has a lot of buttons to add elements to a table. But there is no button to add a row at the end of the table your cursor is in. I know very well that adding a row can be done positioning the cursus in the last cell of the last row and column and then pressing the tab key. But I wanted to create a button doing this.

First of all we need a Custom UI editor for Microsoft Office to add a piece of XML to the document. My XML script looks like this:

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
      <tab id="CV" label="CV" keytip="CV" insertBeforeMso="TabHome">
         <group id="CVactions" label="CV actions">
           <button id="AddRow" label="Add row at end of table" imageMso="FileNew" size="large" onAction="ctlAddRule" />
         </group>
     …

Friesland: verslag elfsteden wandeltocht 2014

Vooraf Komende dinsdag 27 mei begint de 68ste wandelelfstedentocht. En ik ga een poging doen deze te lopen. Officieel nog 209 kilometer te gaan ...


Voorlopig lijkt het weer er goed uit te zien, niet te warm en weinig regen.

Hieronder zal ik verslag doen van de vijf wandeldagen.
Dinsdag 27 mei: 51,3 kilometer van Leeuwarden naar Sloten 's Ochtends in alle vroegte naar Leeuwarden gereden. Onderweg kom ik nog in een enorme bui terecht met twee regenbogen. Rond zes uur sta ik al geparkeerd bij het station. Dan is het inmiddels weer droog. Vandaar blijkt het 800 meter lopen naar het Harmoniegebouw. Daar tref ik oude bekenden van vorig jaar. Met Linda ga ik vandaag de etappe lopen.

Op de foto: onderweg naar Weidum

    Foto Nanne Nicolai
Bij de start van zeven uur is het weer dringen van jewelste. Kennelijk moeten iedereen als eerste starten. Wij wachten rustig af en staan vijf minuten later ook buiten. We zetten gelijk de sokken er in en weten eigenlijk de hele etappe een gemiddelde van…

Excel: Bubble or Pie Chart or Both?

Bubble or pie chart or both? With the help of Excel VBA everything is possible!


Here are the data:

BubbleXYSizeA133B333C314D112Pie 1Pie 2Pie 3Pie 485385172624344335532
You can download the file ExcelGrafiekBel.xlsm through

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel: Chart With Thumbs Up And Thumbs Down

This chart shows thumbs up when the values are above average and thumbs down when the values are below:


Here are the data:

MonthValuesQualificationAverageAboveAverageBelowAveragejan130C791300feb80C79800mar56D79056apr91C79910may98C79980jun59D79059jul70D79070aug86C79860sep90C79900oct38D79038nov81C79810dec69D79069
You can download the file ExcelThumbsUpDown.xlsx through

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Crystal Reports: Displaying Values from a Column in a Single Text Field

The other day I discussed the solution for this problem in Report Builder / Reporting Services. A couple of days later I got the same question for Crystal Reports. Somebody wanted his report to look like this:


In the example I am showing Customers and Order numbers from the Noordenwind database, the Dutch equivalent to the Northwind database.

How can we get this result? I created a report grouped on Klanten.Bedrijf. In the group header I put the formula field orderreset:

shared stringvar ordercollect:=""; 

In the detail section I put the formula field ordercollect:

shared stringvar ordercollect;
ordercollect:=ordercollect & totext({Orders.Order-id},"00000") & ", ";

In the group footer I put first of all the group name field Klanten.Bedrijf and next to it the formula field orderprint:

shared stringvar ordercollect;
left(ordercollect,instrrev(ordercollect,",")-1)

Finally, I suppressed the details and the group header section ending up with the …

Crystal Reports: Line Chart with Banded Background indicating Good, Average and Bad

Pretty easy to create: Crystal Reports line chart with banded background, indicating good, average and bad:


For this example I used the noordenwind database, the Dutch equivalent of the Northwind database. For the bands I used three formula fields:

Good: 50000
Bad: 30000
Average: 40000

I created a stacked bar chart based on the three formula fields.

The line chart presents the total sales volume per customer, limited to the country Germany.

You can download the file Graphbands.rpt through

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Report Builder / Reporting Services: Multi Value Column Printed in a Single Textbox

I got a request to print a column with multiple values in a single textbox. The first result looked like the upper part of the picture; the second one like the one below.

In my example I use the Noordenwind database with this SQL query, called DataSet2:SELECT     dbo.Orders.[Order-id], dbo.Orders.Klantnummer, 
dbo.Producten.Productnaam
FROM         dbo.Orders INNER JOIN
             dbo.Orderinformatie ON dbo.Orders.[Order-id] = dbo.Orderinformatie.[Order-id]
INNER JOIN Producten ON Producten.Productnummer = dbo.Orderinformatie.Productnummer
Where Klantnummer ='VINET'Data:10248VINETQueso Cabrales
10248VINETSingaporean Hokkien Fried Mee
10248VINETMozzarella di Giovanni
10274VINETFløtemysost
10274VINETMozzarella di Giovanni
10295VINETGnocchi di nonna Alice
10737VINETKonbu
10737VINETJack's New England Clam Chowder
10739VINETInlagd Sill
10739VINETFilo MixIn the first example I used a textbox with this expression:

=join(LookupSet(First(Fields!Klantnummer.Value, "DataSet2"), Fiel…