Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2014 weergeven

Excel: Pivot Tables Versus Functions Like SUMIFS, AVERAGEIFS And COUNTIFS; Ad Hoc Versus Standard

Thee Excel pivot table may be the best tool in the market for creating ad hoc report. We can very rapidly compare data from various angles.

As soon as we are dealing with standard reports, reports with a longer time span and standardized results, I personally think the pivot table is less suitable as a reporting instrument.

In that case I prefer Excel functions like:

SUMIFSAVERAGESIFSCOUNTIFS

To build reports like this is definitely more complex and time consuming. In return you get longer lasting reports.

In the following example I created three examples to compare SUMIFSAVERAGEIFS and COUNTIFS to the similar pivot tables.


The examples are based on a dataset. Examples and dataset you can download. In the dowload it is easy to see how I used the different functions.

Even in these relatively simple examples you can see an important diffenence. If you select a specific country the left examples still show all rows and columns. Some rows and columns disappear from the pivot table.

You c…

Excel: draaitabellen versus functies als SOMMEN.ALS, GEMIDDELDEN.ALS en AANTALLEN.ALS; ad hoc versus standaard

De Excel draaitabel is misschien wel de beste tool in de markt voor ad hoc rapporten. We kunnen heel snel gegevens langs allerlei invalshoeken met elkaar vergelijken.

Zodra het evenwel gaat om standaard rapporten, rapporten die langer meemoeten en de uitkomsten gestandaardiseerd aan moeten leveren, vind ik de draaitabel minder geschikt.

Dan geef ik de voorkeur aan Excel functies als:

SOMMEN.ALSGEMIDDELDEN.ALSAANTALLEN.ALS
De opbouw van dergelijke rapporten is beslist ingewikkelder en vergt dus meer tijd. Tegenover die tijdsinvestering staat een langere levensduur.

In het onderstaande voorbeeld heb ik met drie voorbeelden de SOMMEN.ALS, GEMIDDELDEN.ALS en AANTALLEN.ALS uitgezet tegen de overeenkomstige draaitabellen.De voorbeelden zijn gebaseerd op een dataset. Voorbeelden en dataset zijn te downloaden. In de download is goed te zien hoe ik de verschillende functies gebruikt heb.

Zelfs in deze betrekkelijk eenvoudige voorbeelden is al een belangrijk verschil te zien. Bij een selectie o…

Excel: nice example of the formula EOMONTH

Got a question about calculating an average for monthly data. Here is an example of the data starting in cell A1:

datedieselpriceavgpermonth1-1-20070,9850,963552-1-20070,9850,963553-1-20070,9840,963554-1-20070,9840,963555-1-20070,9780,963556-1-20070,9640,963557-1-20070,9640,963558-1-20070,9640,963559-1-20070,9640,9635510-1-20070,9640,9635511-1-20070,9640,9635512-1-20070,9580,9635513-1-20070,9580,9635514-1-20070,9580,9635515-1-20070,9580,9635516-1-20070,9540,9635517-1-20070,9540,9635518-1-20070,9840,9635519-1-20070,9480,9635520-1-20070,9480,9635521-1-20070,9480,9635522-1-20070,9480,9635523-1-20070,9480,9635524-1-20070,9580,9635525-1-20070,9640,9635526-1-20070,9640,9635527-1-20070,9640,9635528-1-20070,9640,9635529-1-20070,9640,9635530-1-20070,9640,9635531-1-20070,9640,963551-2-20070,9640,982392-2-20070,9640,982393-2-20070,9780,982394-2-20070,9780,982395-2-20070,9780,982396-2-20070,9760,982397-2-20070,9920,98239

Friesland: Van Groot Wygara te Terzool naar het wapen op de kerkzak van Dronrijp

Ik liep al eerder tegen het wapen van de familie Wygara aan. Het stond op de met zilver beslagen steel van een kerkzak van Dronrijp.


De tekst onderaan luidt: M V W 1695

Na enig zoeken bleek het om het wapen van de familie Wygara te gaan. De initialen hebben betrekking op Magdalena van Wygara. Ze was in 1693 te Dronrijp getrouwd met Harmen Rudolph van Rusier. Op 14 november 1705 overleed ze te Leeuwarden blijkens een aantekening in de Dronryper Cronyck van schoolmeester H. Roucama:

s avonds is na een langduirige podrageuse ziekte van eenige jaren gesturven tot Leeuwarden mijn (schoolmeester Roucama) buirvrouw vrouw Magdalena van Wijgara, huisvrouw van de heer majoor Harman Rudolf van Rusiers
Haar ouders waren mij aanvankelijk onduidelijk. Op internet vond ik een melding dat ze een dochter zou zijn van Herman Feickes van Wygara. Dat blijkt evenwel niet te kloppen. Op 26 juli 1655 laat kapitein Dirk van Wygara haar dopen te Harich.

Dan kunnen we het spoor terug volgen. Dirk trouwt in 1663…