Doorgaan naar hoofdcontent

Excel VBA functie voor de 11 proef

Controleren van burgerservicenummer

Dit nummer moet voldoen aan de zogenaamde 11-proef. Als we het burgerservicenummer voorstellen door de reeks ABCDEFGHI, dan moet: (9 x A) + (8 x B) + (7 x C) + (6 x D) + (5 x E) + (4 x F) + (3 x G) + (2 x H) - (1 x I) een veelvoud van 11 zijn. We kunnen met deze combinatie bijna 91 miljoen nummers creëeren. Geldige voorbeelden zijn: 111222333 en 123456782.

We gaan dit uitwerken in een procedure:

  Function bsn(bsnummer As String) As String
    Dim intT As Integer, intTotaal As Integer

    If Len(bsnummer) <> 9 Then
      bsn = "mispoes: korter dan 9"
      'verlaat de functie
      Exit Function
    Else
     For intT = 1 To Len(bsnummer)
        'met Mid kun je bepalen waar in de string je wilt beginnen en welk
        'deel je kiest
         If Not IsNumeric(Mid(bsnummer, intT, 1)) Then
           bsn = "mispoes: zit een letter in"
           Exit Function
         End If
      Next

      For intT = Len(bsnummer) To 1 Step -1
         If intT = 1 Then
           intTotaal = intTotaal + Mid(bsnummer, 10 - intT, 1) * - intT
         Else
           intTotaal = intTotaal + Mid(bsnummer, 10 - intT, 1) * intT
         End If
      Next

      If intTotaal Mod 11 = 0 Then
         bsn = "bingo"
      Else
         bsn = "goed fout"
      End If
    End If
  End Function

Voor controle op banknummer geldt nagenoeg hetzelfde:
Dan geldt (9 x A) + (8 x B) + (7 x C) + (6 x D) + (5 x E) + (4 x F) + (3 x G) + (2 x H) + (1 x I) is deelbaar door 11. Zelf heb ik dit gemaakt voor een Access applicatie:

Public Function ElfProef(Rekening As String) As Boolean
    Dim i As Integer, iR As Boolean, iTest As Integer, iRest As Integer

    If Len(Nz(Rekening, "")) < 9 Or Len(Nz(Rekening, "")) > 10 Then
        ElfProef = False
        Exit Function
    End If
    
    If Len(Nz(Rekening, "")) = 9 Then iR = True
    
    If iR = True Then
        For i = 9 To 1 Step -1
            iTest = iTest + (i * Val(Mid(Rekening, (10 - i), 1)))
        Next i
    Else
        For i = 1 To 10
           iTest = iTest + (i * Val(Mid(Rekening, i, 1)))
        Next i
    End If
    
    iRest = iTest Mod 11
    If iRest = 0 Then
        ElfProef = True
    Else
        ElfProef = False
    End If
End Function


Voor verder Excel tips klik hier.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiëren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek