Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2011 tonen

Friesland: restauratie van de kerk van Kimswerd

Opnieuw is bij de restauratie van de kerk van Kimswerd een stuk van de vloer verwijderd. Nu gaat het om een stuk tegelvloer. Eronder komen opnieuw onbekende grafstenen te voorschijn. Van twee andere zerken wordt nu nagenoeg de hele tekst zichtbaar. Helaas zijn de zerken wel enigszins beschadigd door het beton dat ooit gebruikt is. Vooral de grote Bonnema steen waarvan tot nu toe alleen de rechter bovenhoek zichtbaar was, is nu vrijwel geheel in beeld. Langzaam maar zeker wordt een onbekend stukje familiegeschiedenis onthuld. Op de foto's zien we respectievelijk het Bonnema wapen en het vrouwenwapen van Trijntje Frederiks, de vrouw van Robijn Bonnema.

Excel: Aanpak voor de opzet van rekenmodellen

Informatieanalyse · Zet alle gegevens die nodig zijn voor het rekenblad op een rijtje. · Bepaal de onderlinge samenhang van deze gegevens: wat hoort bij wat. · Bepaal welke gegevens afleidbaar zijn van andere en hoe ze af te leiden zijn; zo berekenen we het totaal   van een orderregel met de formule aantal * prijs en het eindtotaal als som van alle aantal * prijs. · Maak de gegevens ondeelbaar. In een kolom mogen bij voorkeur alleen gelijksoortige gegevens staan.    Adres moeten we dus splitsen in straat, huisnummer en eventuele toevoeging. Namen in bijvoorbeeld voor-   ,  achternaam en tussenvoegsel. · Bepaal ten slotte welke gegevens we direct moeten invoeren. Opzet van de rekenbladen Bij het opzetten van het rekenblad gaan we uit van het volgende procesmodel: · Er gaan gegevens in: de input. ·   De  gegevens ondergaan een bewerki

Friesland: de Friese geboortelepel, de historie (bijgewerkt 13-10-2017)

Oorsprong van de Friese geboortelepel Het woord geboortelepel is nog niet heel oud. Het zou voor de eerste keer genoemd zijn in Waling Dijkstra’s Uit Frieslands Volksleven . De term dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw; voorheen werd volstaan met de aanduiding zilveren lepel . Het fenomeen op zich dateert echter al van eeuwen her. Met het fenomeen bedoelen we dan een zilveren lepel met een inscriptie die betrekking heeft op de geboorte van een kind. Naast deze geboortelepels bestaan er ook zilveren lepels met inscripties die verwijzen naar andere gebeurtenissen, zoals huwelijken en huwelijksjubilea, tochten over het ijs, dank voor bijzondere prestaties, het verlenen van diensten, en overlijdens en begrafenissen. Deze vallen echter buiten het bestek van dit verhaal. Verder beperken we ons hier tot die lepels waarvan de inscriptie betrekking heeft op een geboorte van voor 1811. De gewoonte van ouders of andere familieleden een kind bij de geboorte een geschenk te geven is

Friesland: Kano Elfstedentocht 2011

Het elfstedenregister Iedereen die een elfstedentocht zoals met de kano heeft volbracht, kan zich aanmelden bij mijn  elfstedenregister . De kano-elfstedentocht groep Iedereen die meegedaan heeft aan of ge├»nteresseerd is in de tocht kan zich aansluiten bij de  groep . Verslagen andere tochten 2014 2017 Zaterdag 23 juli 2011 We zijn met de auto naar Leeuwarden gereden om mijn startkaart voor de kano-Elfstedentocht op te halen. Daar aangekomen begint de regen te stromen. Een enkele kampeerder heeft zijn tent al opgezet in het modderige gras van De Prinsentuin. Het lijkt allemaal weinig goeds te beloven voor volgende week. Gelukkig geven de weersvooruitzichten enige hoop. Naast de startkaart is de kaart van de route wel het belangrijkst. Geplastificeerd. Erg handig met het oog op de verwachte regen. De tocht volgt grotendeels de schaatsroute, behalve tussen Harlingen en Franeker. De route door de Sexbierumervaart zou wel zeven keer klunen betekenen en dat zou dit stuk voor