Doorgaan naar hoofdcontent

Crystal Reports: Gantt Chart With Different Colors Before and After a Given Date

In Crystal Reports it is very easy to create a Gantt Chart. You just need a table with a starting date and an ending data. And there you go. In the given example I used the data from the Orders table from the database Northwind. I just took the data from July 1996.

The regular chart looks like this:

I just chose Color by series to get the same color for all the bars.

Now I created a Gantt Chart with different colors before and after a given date (July 15 1996, in this case).

Here Orange stands for Done and Green for To Do.

How did I create this one?
 • First I created a parameter GivenDate with 15-7-1996 as Default value.
 • Next I created a Formula Field BeforeGivenDate:
if {Orders.OrderDate}<{?GivenDate} and {Orders.ShippedDate} < {?GivenDate} then
    {Orders.ShippedDate} - {Orders.OrderDate}
else
    (if {Orders.OrderDate}< {?GivenDate} and {Orders.ShippedDate}>= {?GivenDate} then
        {?GivenDate}- {Orders.OrderDate}
    else
        0)
 • And then a Formula Field AfterGivenDate:
if {Orders.OrderDate}>= {?GivenDate} and {Orders.ShippedDate}>= {?GivenDate} then
    {Orders.ShippedDate}-{Orders.OrderDate}
else
    (if {Orders.OrderDate}< {?GivenDate} and {Orders.ShippedDate} >= {?GivenDate} then 
        {Orders.ShippedDate}- {?GivenDate}
    else
        0)
 • Creating the chart I picked a regular Horizontal Stacked Bar Chart instead of a regular Gantt chart.
 • For the Data Axis I picked a minimum of 35245 and a maximum of 35305.
 • I switched off the legend.
 • The Data should be like this:
 • I just chose Color by series to get the same color for the same set.
 • For the bar OrderDate I chose as a color Transparant.
 • @BeforeGivenDate I colored orange and @AfterGivendate green.
 • The format of the horizontal Y-axis I changed like this, Category: Date and Type: 8-2-2002

The file I created you can download here: www.walmar.nl/zips/graphganttcolors.zip

You can also download the file through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, cre√ęren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A