Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2013 tonen

Excel: Inspired By a Nice Graph in a Dutch News Paper

Inspired by a nice graph from the Volkskrant of last Saturday: The data from A1:E15: In procenten Helemaal natuur Beetje natuur Geen natuur Tropisch regenwoud 95 4 1 De Veluwe 93 7 0 De Waddenzee 91 8 1 Damherten 83 15 2 Schone lucht 78 18 4 Merels 75 23 2 Schapen in de wei 68 30 2 Graanvelden 52 41 7 Een boomrijk stadspark 40 56 4 Medicinale planten 32 49 19 Een klimop in de achtertuin 24 59 17 Muntthee 11 38 51 Bedrijventerrein met bomen 5 41 54 Een hondenuitlaatplaats 3 18 79 You can download the file  excelnatuur.xlsx  through this link: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel: Line Chart With Markers with Different Colors Above and Below Target

A simple but nice idea. I just could not work out the idea to give the line above different colors when above or below the target line. Myabe somebody has a better idea? Here are the data from A1:E14: Year Real Target Above Below 2001 130 100 130 #N/A 2002 120 100 120 #N/A 2003 80 100 #N/A 80 2004 110 100 110 #N/A 2005 90 100 #N/A 90 2006 120 100 120 #N/A 2007 76 100 #N/A 76 2008 111 100 111 #N/A 2009 112 100 112 #N/A 2010 97 100 #N/A 97 2011 95 100 #N/A 95 2012 104 100 104 #N/A 2013 106 100 106 #N/A You can download the file  lijngrafiek.xlsx  through this link: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel: Bar and Column Graph Combined Gives a banded Chart

When you combine a bar and a column graph you can create this nice example: Here are the data from A1:C10: Year Amount Bands 2001  € 120,00 0 2002  € 134,00 8 2003  € 100,00 0 2004  € 123,00 8 2005  € 154,00 0 2006  € 111,00 8 2007  €   98,00 0 2008  € 145,00 8 0 You can download the file  ExcelBanded.xlsx  through this link: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Friesland: chronogrammen in grafmonumenten of muurstenen

Onlangs kreeg ik een e-mail van Hindrik de Jong uit Tjalleberd. Hij had een bericht ontvangen van een Duitse kennis met een grafschift waarin een jaartal vervlochten zat: Mors est pIo abItVs aD ChrIstI regna Hij vroeg zich af of wij zoiets in Friesland wel eens tegengekomen waren. De twee gevallen die mij te binnen willen schieten, zijn die van de muursteen in de kerktoren van de Benedictuskerk te Dantumawoude ( http://www.benedictuskerk.nl/?pagina=toren ): theoDorVs V sCheLtInga Den eerstgeboren geeft aen ons toren een eeVWig steen Voor VaDers been. en de stichtingssteen van de St. Michaelskerk te Woudsend: haeC eXstrUCta DeI trInI est In LaUDIbUs aeDes eXstet et In pago grata per enne bonIs Alle waarden van de hoofdletters, als Romeinse cijfers, vormen het totaal van 1792. Van een goede vriend hoorde ik dat dit fenomeen chronogram wordt genoemd. Een andere naam is jaardicht ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaardicht ) Ik heb eens rondgekeken naar meer v

Excel: Graph with two Y Axis

Saw a graph with two Y-axis in the Dutch magazine Elsevier. This is what I made of it: The orginal looked like this: Here are the data from A1:C8 Dec. 2013 Compared to 2012 Germany 1,74 % 0,36 % Netherlands 2,06 % 0,45 % France 2,17 % 0,13 % Italy 4,08 % -0,42 % Spain 4,15 % -1,16 % Portugal 5,87 % -1,70 % Greece 8,54 % -7,39 % You can download the file  ExcelTwoYAxis.zip  through this link: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Word VBA: Autotext and Built In Building Block Entries

The first script deletes all autotext entire from the normal.dotm Sub DeleteNormalAutoTextEntries()     'goal: delete all autotext entries from normal.dotm     Dim i As AutoTextEntry     'wissen autotextentries     For Each i In NormalTemplate.AutoTextEntries         i.Delete     Next End Sub The second script deletes all built in building block entries from the template  built-in building blocks.dotx Sub DeleteBuiltinBuildingblockentries()     'Word 2010 and up     'goal: delete all elements from built-in building blocks.dotx     On Error Resume Next 'necessary while deleting from the template causes errors     Dim objTemplate As Template     Dim i As Integer 'counter     Dim bb As Word.BuildingBlock      Set objTemplate = Templates(1) 'templates(1) = built-in building blocks.dotx     For i = 1 To 10 'you need more loupes while it simply doed not work to delete all in one round         For Each bb In objTemplate.BuildingBlockEn