Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2014 weergeven

Friesland: geslacht Fopma, van grafzerk naar geboortelepel

In de kerk van Spannum zijn de afgelopen weken een flink aantal onbekende grafzerken van de familie Fopma opgedoken. In mijn database had ik al behoorlijk wat gegevens over deze familie. Oorspronkelijk komt deze tak van de Fopma's van Hogebeintum. Rond 1600 is Sipke Sipkes hier boer op Fopma Sathe. Hij is getrouwd met Lolk Unia.

Van daar uit verspreidt de familie zich over een groot deel van Friesland. Op veel plaatsen vinden we grafzerken en memoriestenen terug die aan deze familie of aan afstammelingen ervan herinneren.

In het onderstaande schema heb ik de familie gerelateerd aan de gegevens uit mijn database.


Reporting: How To Position Reporting Tools?

It does not look like a question easy to answer. First of all, how can you actually compare Reporting Tools? I tried to do this using three variables:

Easy to use (indicated by the size of the bubble)Fit to create Standard or Ad Hoc reports (indicated by the postion on the X-axis)Precise design features (indicated by the position on the Y-axis)
Of course, you could look at other features as well like lookslearning curve I am just starting this by postioning the tolls I am very familiar with: ExcelAccessCrystal ReportsReport Builder / Reporting Services And we have more: QlikviewCognos Report Studio

Crystal Reports: geavanceerde kruistabelfuncties

We kunnen op verschillende manieren nog meer gegevens aan onze kruistabellen toevoegen.Hieronder wordt een aantal geavanceerde kruistabelfuncties beschreven. Alle voorbeelden zijn gebaseerd op de Noordenwind database. 1.1Calculated Members We kunnen nieuwe rijen of kolommen aan de kruistabel toevoegen door een Calculated Member in te voegen. Deze rijen of kolommen kunnen aangepaste berekeningen bevatten (bijvoorbeeld het verschil in verkoop tussen twee regio's) of kunnen voor de opmaak worden gebruikt (bijvoorbeeld om de drie regels een lege rij invoegen om de leesbaarheid te vergroten).
We hebben de keuze om geheel naar wens Calculated Formula's te maken en kunnen aangeven of deze eenmaal moeten worden weergegeven of moeten worden herhaald in de kruistabel.
Verwante onderwerpen
·Calculated Formulas ·Header Formula's ·Insertion Formula's ·Column /Row Value Formula's 1.1.1Een CalculatedMember toevoegen aan de kruistabel Voor onderstaande voorbeeld hebben we de tabellen Ca…

Excel: Power Pivot en Power View

Sinds vorig jaar heb ik af en toe te maken met deze betrekkelijke nieuwe BI tools van Microsoft: Power Pivot en Power View.

Power PivotPower Pivot is als invoegtoepassing reeds beschikbaar in Excel 2010. In Excel 2013 is het volledig geïntegreerd.


Maar wat doet het nu precies? Wat is de meerwaarde? Naar mijn smaak is Power Pivot meer Power dan Pivot.

De grote kracht van Power Pivot schuilt in het toegankelijk maken van grote hoeveelheden data uit databases en data warehouses. De onderlinge verbanden tussen tabellen blijven daarbij gehandhaafd. Desgewenst kunnen we die verbanden zelf leggen in Power Pivot. Ook kunnen gemakkelijk berekende velden worden toegevoegd, onder meer met behulp van eigen functies (DAX). Deze manier betekent een grote verbetering ten opzicht van de oude methode met Microsoft Query. Een en ander is technisch ook nog betrekkelijk eenvoudig te realiseren en vergt geen uitvoerige opleiding.

Voor de rest van de functionaliteit maakt Power Pivot voornamelijk gebruik va…

Friesland: 9000 objecten in de database van Friezen Uit Vroeger Eeuwen

Toen mijn boek Friezen Uit Vroeger Eeuwen in november 2007 verscheen, werden hierin 7123 objecten beschreven. Inmiddels zijn we zes en een half jaar verder. In al die jaren zijn er veel aanvullingen en correcties geweest. Alle aanvullingen en correcties heb ik toegevoegd aan mijn database. Vandaag 17 februari 2014 heb ik de negenduizend volgemaakt.

De huidige tussenstand ziet er als volgt uit:

Type objectAantal                                 beker181doos / pot51epitaaf17gebrandschilderd raam86gereedschap13grafsteen5842kerkbank23kerkboek / bijbel34kerkorgel15klok410kroonluchter11lepel / mesheft / vork1126loodje4memoriesteen/teken440naamplaatjes kist101overig127penning66preekstoel/lessenaar30rouwbord277schaal/kom111staf15zonnewijzer / windvaan20
Uiteraard is het aantal nieuwe objecten dat er per jaar bijkomt, in de loop van de tijd afgenomen. Een onbekende grafzerk duikt niet voor een tweede keer op.

2007200820092010201120122013201418123058137821014813531
Mijn schatting is daarom dat het…

Excel: lijngrafiek met markeringen; Nederlandse provincies, rangorde t.o.v. 1850 naar inwoners

Gebaseerd op een voorbeeld uit Graphic Presentation van Willard C. Brinton uit 1939, pagina 245.

Hoe geef je veranderende rangorde in de tijd weer? In onderstaande voorbeeld heb ik dat toegepast op de verandering in aantal inwoners van de Nederlandse provincies sinds 1850.


Het voorbeeld is te downloaden als ExcelProvincies.xlsx via

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Friesland: de vijftiende eeuwse kerk van Spannum wordt gerestaureerd.

Begin 2014 is de kerk van Spannum gerestaureerd. De vloer is er uit en er zijn grafzerken te voorschijn gekomen.


Namens de grêfskriftekommisje fan 'e Fryske Akademy hebben Melle Koopmans en Meint Tangerman op 11 februari 2014 een eerste onderzoek gedaan: er liggen zeker dertien onbekende grafzerken. Dat is dus veel meer dan de twee die er bekend waren. Alle foto's van de grafzerken zijn overigens van Melle Koopmans

Wat was er bekend? Twee grafzerken zoals gezegd.

De eerste bekende zerk is van een echtpaar Roorda Hottinga. Daarvan is de tekst uitgebreid met een gedicht in het Latijn en de initialen van de steenhouwer Vincent Lucas:

1)

V 1551 L

Int jaar onses heren MV en L den II octobris sterf de erentfeste Sibrant van Roerda

Int jaar onses heren MV XXXIX den XIIII april sterf die eerbare Harynck Hottigha sij wijf

Post varie fus.s belloque & pace labores,
Cu patria iussa saepe levasset ope,
Sibradu Roerda post fata senilia, nati
Hoc tumulo & titulo coposvere patre
Cosilijs anim…

Excel: zandloper grafiek

Onderstaande Excel grafiek laat zien hoe langzaam maar zeker de gasvoorraad van gasveld Slochteren afneemt.

Met behulp van de schuifbalk kunnen we in deze grafiek dat effect ook laten zien. Dan moeten we deze wel even downloaden.Het voorbeeld is te downloaden als ExcelZandloper.xlsx via

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Excel: Multi thermometer grafiek

Op internet vinden we diverse Excel voorbeelden en sjablonen van zogenaamde thermometer grafieken. In alle voorbeelden die ik kon vinden, wordt er gebruik gemaakt van SmartArt om de bol van de thermometer te maken. Als je dan meer thermometers naast elkaar maakt, wordt het bewerkelijker. Bovendien staat de SmartArt bol los van de grafiek. Zodra je de grafiek verplaatst of de breedte verandert, gaat de bol niet mee.

In mijn voorbeeld heb ik de bol gemaakt met behulp van een lijngrafiek met markeringen. Van de markering kun je dan een bol maken. Deze bol kun je opblazen. En klaar is kees. Je kunt dan probleemloos het aantal thermometers opvoeren en de grafiek groter en kleiner maken.

Hoe maken we deze grafiek?§Neem vanaf rij 32 de bovenstaande gegevens over of open het blad Thermometer. §Selecteer de rij lijn met alle nulpunten. §Kies Invoegen Þ Lijn Þ Lijn met gegevensmarkering.