Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Switching Between Graphs, Together or Apart?

Saw a graph like this on the internet. In it self, nothing special.


But in my opinion it would be more clear to group the subjects like this:


But both might be good alternatives. So why not give the viewer a choice. So I added a pick list with two choices: apart or together. So now you have both graphs in one.

Here are the data as I grouped them from A3:D33:

Town Haircut Half Gallon T-bone steak
Manhattan 22,21
Brooklyn
Honolulu 15,1
San Francisco 16,79
San Jose CA 14,13
Queens 17,79
Stamford CT 20,03
Washington 16,29
Orange County 15,57
Boston 15,29
Manhattan 2,34
Brooklyn 2,12
Honolulu 3,28
San Francisco 2,28
San Jose CA 2,05
Queens 2,58
Stamford CT 2,51
Washington 2,71
Orange County 2,24
Boston 2,72
Manhattan 15,52
Brooklyn 12,54
Honolulu 8,74
San Francisco 11,02
San Jose CA 10,89
Queens 11,48
Stamford CT 11,61
Washington 10,82
Orange County 9,58
Boston 11,16

From F3:I5 I typed:

B C
apart 0 0 30
together 10 20 10

Cell F1 refers to the list F4:F5.

From G1 til I1 I typed the formula's:

=VLOOKUP($F$1;$F$4:$I$5;2;FALSE)
=VLOOKUP($F$1;$F$4:$I$5;3;FALSE)
=VLOOKUP($F$1;$F$4:$I$5;4;FALSE)

There are three names. scope Blad1:

AA: =OFFSET(Blad1!$B$4;0;0;Blad1!$I$1;1)
BB: =OFFSET(Blad1!$C$4;Blad1!$G$1;0;Blad1!$I$1)
CC: =OFFSET(Blad1!$D$4;Blad1!$H$1;0;Blad1!$I$1)

I then created I bar chart of A3:D33. The series values I then changed to:

=Blad1!AA
=Blad1!BB
=Blad1!CC

And everything worked just fine.

You can also download the file graphaparttogether.zip through this link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopi√ęren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek