Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2015 tonen

Friesland: oude grafzerken in de kerk van Wolsum weer tevoorschijn

Kerk van Wolsum De huidige kerk van Wolsum is gebouwd in 1867. De kerk is de vervanger van een middeleeuws exemplaar. Van deze middeleeuwse kerk is een tekening uit het jaar 1703 bewaard gebleven. Uit deze oude kerk is een aantal eeuwenoude grafzerken overgebleven. In 1962 zijn er door Harmen de Vries foto's genomen van deze oude zerken. De teksten van deze zerken zijn om onbekende reden nooit eerder gepubliceerd. Nu ligt de vloer opnieuw open; het interieur van de kerk wordt momenteel gerestaureerd. Op 23 september 2015 zijn een aantal leden van de grêfskriftekommisje in de kerk geweest om de huidige stand van de zerken te inventariseren. Dit heeft het volgende opgeleverd. De familie Remstra 1. Een grote steen van de familie Remstra, genoemd naar het gehucht Remswert. Foto Melle Koopmans Op deze steen de volgende teksten: Mary Sybrens huisvrouw van Lieuwe Uijlkes leit hier begraven Dese vier graven naest malkander die zullen niet mogen geopent worden voor het

Access: Smart Object Names Combined With Smart VBA Functions

Introduction When I create object in Access I try to be as consistent as possible. For instance, when I create a table containing customers, I create names like this: Object Name Table tblCustomers Form frmCustomers Query qryCustomers Command button cmdCustomers It is not just that I like the Hungarion Notation (invented by Simonyi Károly from Hungary), it also enables me to use smart functions while programming VBA . Smart Functions For instance when I create a command button which should lead me to the form frmCustomers , I call the command button cmdCustomers . After that I attach a function to the On Click event: Because it refers to the active control, it will automatically transfer the name of the command ( cmdCustomers ) tot the function cmdCommandClick . The VBA of the function  cmdCommandClick  looks like this: Public Function cmdCommandClick(strFrmName

Access: Overcoming The Max Length (64) of DoCmd.TransferText

The Problem The other day I ran into a problem with DoCmd.TransferText: it will not accept text files having longer names that 64 characters. Possibly, because 64 characters is the maximum length of an object name in Access. You will get an error message: So I tried to find a work around. My Work Around First, I created a table in Access to store information about the text files, in this particular case, CSV files. The I created a VBA script which actually store the information in the table strMapCSV = CurrentProject.Path & "\" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.GetFolder(strMapCSV) For Each f1 In f.files  If Right(f1.Name, 3) = "csv" And Left(f1.Name, 4) <> "file" Then    strSQL = "insert into tblCSVfiles (CSVname, CSVsize,CSVdate,CSValias) "    strSQL = strSQL & " VALUES ('" & Replace(f1.Name, "'", "`") & &quo