Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Separated X axis

Very nice graph in a Dutch newspaper (de Trouw) which I remade in Excel.


Here are the data from A1:D5:

Liquor Price (%) Liquor Sales (%) tussen
2012 2,4 -4,0 -1,5
2013/1 3,8 -10,4 -1,5
2013/2 3,7 -9,6 -1,5
2013/3 3,8 -8,1 -1,5
 • Create a Stacked Bar Diagram based on the range A1:D5.
 • Set the color of the fourth part to No fill.
 • Add a line graph based on column two.
 • Add labels for this line.
 • Choose Above for the labels.
 • Set the color of the line graph to No color.
 • Create a name label2:
=Blad1!$C$2:$C$5+Blad1!$D$2:$D$5
 • Add this name to the graph as a line graph.
 • Add labels for this line.
 • Choose Below for the labels.
 • Set the color of the line graph to No color.
 • Add a another line graph based on column four.
 • Add this line to the Secondary Axis.
 • Change the secondary Y-axis in a way that the horizontal axis crosses at -1,5.
 • Both axes should run from 6 to -14.
 • Remove both Y-axis.
 • Change both X-axes so that the line is black.
 • Remove the labels of the secondary horizontal axis.
 • Add two boxes and link those to B1 and C1 respectively.
 • Format the boxes and the font color like I did in the graph.
Then, the outcome should look like the picture.

You can download the file ExcelUpDown.zip through this link:

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.