Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Data Validation And Stepped Choices With Names And VBA

In Excel you can validate a cell through Data => Data Validation.

We then will get this window:


At Allow we then can choose List and then at Source we pick the range where the data are.

Want we want to do here is select a continent first and then automatically restrict the choice in the next cel to countries from the specific continent.

In the example we see the data (in Dutch) which we are going to use in our example, A1:E6:

afrikaamerikaaustraliëaziëeuropa
nigeriabraziliënieuw zeelandchinanederland
boeroendiargentiniëaustraliëjapanbelgië
liberiaequadornieuw guineathailandpolen
sierra leoneperupakistanduitsland
mauretaniëboliviaindiaengeland

We will use names here to make the stepped choices work.

We select A1:E6. We then choose the tab Formulas and  then Create From Selection. We'll get:Here we check the upper box only. Then we click OK. We now created five names:

afrika
amerika
australië
azië
europa

Next we create the name Werelddelen based on the range A1:E1.

Cell H1 in the same sheet we validate using a formula:

=werelddelenIn cell I1 next to it we'll do the same using a different formula:

=INDIRECT(H1)From this moment on the choice we make in cell H1 will determine the offered options of the list in cell I1.


There is still a problem left: in cell I1 the choice we made earlier is still there if we make another choice in cell H1. We need  VBA to correct this:.

Behind our sheet we put this code:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    'MsgBox Target.Address
    If Target.Address = Range("H1").Address Then
        Range("I1").Value = ""
        Range("I1").Select
    End If
End Sub

Using VBA it is also possible to make the list in cell I1 drop down automatically when we make another choice in cel H1.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 
    On Error GoTo foutje: 
    If ActiveCell.Validation.Type > 0 Then Application.SendKeys ("%{down}") 

    Exit Sub 
foutje: 
End Sub


You can download the example Excelgetraptekeuze.xlsm through:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A