Doorgaan naar hoofdcontent

Report Builder / Reporting Services: Multi Value Column Printed in a Single Textbox

I got a request to print a column with multiple values in a single textbox. The first result looked like the upper part of the picture; the second one like the one below.

In my example I use the Noordenwind database with this SQL query, called DataSet2:SELECT     dbo.Orders.[Order-id], dbo.Orders.Klantnummer, 
dbo.Producten.Productnaam
FROM         dbo.Orders INNER JOIN
             dbo.Orderinformatie ON dbo.Orders.[Order-id] = dbo.Orderinformatie.[Order-id]
INNER JOIN Producten ON Producten.Productnummer = dbo.Orderinformatie.Productnummer
Where Klantnummer ='VINET'Data:10248 VINET Queso Cabrales
10248 VINET Singaporean Hokkien Fried Mee
10248 VINET Mozzarella di Giovanni
10274 VINET Fl√łtemysost
10274 VINET Mozzarella di Giovanni
10295 VINET Gnocchi di nonna Alice
10737 VINET Konbu
10737 VINET Jack's New England Clam Chowder
10739 VINET Inlagd Sill
10739 VINET Filo MixIn the first example I used a textbox with this expression:

=join(LookupSet(First(Fields!Klantnummer.Value, "DataSet2"), Fields!Klantnummer.Value, Fields!Productnaam.Value, "DataSet2"), ", ")

As you can see, we get duplicate values and the values are not sorted. To get this done I needed a function:Function RemoveDuplicates(objItems As Object()) As Object()
System.Array.Sort(objItems) 

Dim intK As Integer = 0

For intI As Integer = 0 To objItems.Length - 1
If intI > 0 AndAlso objItems(intI).Equals(objItems(intI - 1)) Then
Continue For
End If
objItems(intK) = objItems(intI)
intK += 1
Next

Dim objSortedUnique As [Object]() = New [Object](intK - 1) {}

System.Array.Copy(objItems, 0, objSortedUnique , 0, intK)

Return objSortedUnique 
End FunctionThis function you have to add to the report property code:

This function we have to add to the expression in the textbox, like this:=join(Code.RemoveDuplicates(LookupSet(First(Fields!Klantnummer.Value, "DataSet2"), Fields!Klantnummer.Value, Fields!Productnaam.Value, "DataSet2")), ", ")Like we can see in the second example, the values are sorted and unique.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Friesland: MTB elfstedentocht 2016

Al snel na het helaas niet voltooien van de winterfietselfstedentocht rijpt bij mij het idee mee te doen aan de MTB elfstedentocht. Het moet mijn vijfde elfstedentocht worden na het wandelen, fietsen, steppen en kajakken. Al heb ik van deelnemers begrepen dat deze MTB tocht wel heel erg zwaar is. Drie dagen lang beulen. Ik vraag me af of het voor mij wel haalbaar is. Toch haal ik het in het najaar mijn al twintig jaar oude MTB van stal en begin alvast wat te trainen. Rond de stad Groningen blijken tal van oude landwegen en graspaden in het nieuw aangelegde De Onlanden mooie trainingsparcoursen op te leveren. Tegelijk hou ik de website van de organisator in de gaten:  http://mtb-xperience.nl/mountainbike-evenementen . In de loop van het voorjaar worden op deze website een aantal zaken duidelijk. Het wordt na vijf jaar mogelijk de laatste keer dat deze tocht georganiseerd wordt en de tocht wordt ook opengesteld voor individuele deelnemers. Tot nu toe kon je namelijk alleen in teamv