Doorgaan naar hoofdcontent

Crystal Reports: Displaying Values from a Column in a Single Text Field

The other day I discussed the solution for this problem in Report Builder / Reporting Services. A couple of days later I got the same question for Crystal Reports. Somebody wanted his report to look like this:


In the example I am showing Customers and Order numbers from the Noordenwind database, the Dutch equivalent to the Northwind database.

How can we get this result? I created a report grouped on Klanten.Bedrijf. In the group header I put the formula field orderreset:

shared stringvar ordercollect:=""; 

In the detail section I put the formula field ordercollect:

shared stringvar ordercollect;
ordercollect:=ordercollect & totext({Orders.Order-id},"00000") & ", ";

In the group footer I put first of all the group name field Klanten.Bedrijf and next to it the formula field orderprint:

shared stringvar ordercollect;
left(ordercollect,instrrev(ordercollect,",")-1)

Finally, I suppressed the details and the group header section ending up with the result on the picture.

Of course we could improve the formula fields in order to remove duplicates for instance. Then, we need three more complex formulas like

productreset:
shared stringvar array productcollect;
shared numbervar i:=0;
redim productcollect[1];
""
productcollect:
shared stringvar array productcollect;
shared numbervar i;
if not({Producten.Productnaam} in productcollect) then
(
i := i + 1;
redim preserve productcollect[i];
productcollect[i] := {Producten.Productnaam};
);
productcollect[i]

and productprint:
shared stringvar array productcollect;
join(productcollect,", ")

The result:You can download the files klantenorders.rpt and klantenproducten.rpt through

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.