Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: verslag elfsteden wandeltocht 2014

Vooraf

Komende dinsdag 27 mei begint de 68ste wandelelfstedentocht. En ik ga een poging doen deze te lopen. Officieel nog 209 kilometer te gaan ...


Voorlopig lijkt het weer er goed uit te zien, niet te warm en weinig regen.

Hieronder zal ik verslag doen van de vijf wandeldagen.

Dinsdag 27 mei: 51,3 kilometer van Leeuwarden naar Sloten

's Ochtends in alle vroegte naar Leeuwarden gereden. Onderweg kom ik nog in een enorme bui terecht met twee regenbogen. Rond zes uur sta ik al geparkeerd bij het station. Dan is het inmiddels weer droog. Vandaar blijkt het 800 meter lopen naar het Harmoniegebouw. Daar tref ik oude bekenden van vorig jaar. Met Linda ga ik vandaag de etappe lopen.

Op de foto: onderweg naar Weidum

    Foto Nanne Nicolai

Bij de start van zeven uur is het weer dringen van jewelste. Kennelijk moeten iedereen als eerste starten. Wij wachten rustig af en staan vijf minuten later ook buiten. We zetten gelijk de sokken er in en weten eigenlijk de hele etappe een gemiddelde van 6.3 kilometer per uur aan te houden. De afstand: 51,3 kilometer.

Op de foto: stempelen vlak voor Sneek (de 'geheime' stempelpost)

    Foto Jannie Bos

Woensdag 28 mei: 46,7 kilometer van Sloten naar Workum

Dag twee zit er op. Regen van start tot finish; een barre tocht. Een aantal mensen moest stoppen vanwege onderkoeling. Ik putte inspiratie uit de tekst op de grote steen van het Rode Klif: "Leaver dea as slaaf". Even na half drie zijn we binnen. Volgens mijn Garmin hebben we 46,7 kilometer gelopen. Bijna twee kilometer meer dan de officiële opgave. Doorweekt tot op mijn huid duik ik gelijk mijn auto in om weer warm te worden.

Op de foto: bij de start.

Donderdag 29 mei: 43,2 kilometer van Workum naar Franeker

De organisatie meldt dat er de dag ervoor twaalf mensen hebben opgegeven. De eerste dag waren dat er achttien. De derde dag begint opnieuw met motregen en het is akelig guur. Een dikke trui en een plastic hoes helpen me door de eerste uren. Bij Bolsward begint het eindelijk op te klaren. Daarna gaat de hoes uit en staat de wind in de rug. Het gaat veel vlotter dan gisteren. Tien voor twee zijn we al in Franeker, na 43,2 kilometer. Deze keer maar achthonderd meter meer dan opgegeven.

Op de foto: direct na de stempelpost in de Broerkerk van Bolsward

    Foto Nanne Nicolai

Op de foto: nog net is mijn snelle tred waarneembaar; bij de stempelpost voor Harlingen

    Foto Jannie Bos

Vrijdag 30 mei: 42,9 kilometer van Franeker naar Dokkum

's Ochtends mijn rechter knie getapet. Het lijkt voor mij een zware dag te worden. Ik start ook maar wat achterin om rustig op gang te komen. Linda gaat vandaag even haar eigen gang. Maar na een half uur blijk ik warmgedraaid. Plotseling lonkt Dokkum - mijn geboortestad - en ik zet de sokken er in. Ik zie Linda een heel eind voor me lopen. Vreemd genoeg kom ik haar niet meer tegen. Die heeft kennelijk ergens binnen gezeten op het moment dat ik haar passeer.

Halverwege, even voorbij Stiens, blijk ik me plotseling in de voorhoede te bevinden. Na Bartlehiem kom ik helemaal op toeren. Ik zie nauwelijks meer iemand voor me. Bij Birdaard haal ik een man in die even met zijn voeten in het water moest. Hij haalt mij vervolgens langzaam maar zeker weer in. Van hem hoor ik dat we op plaats zestien en zeventien zouden liggen.

Vlak voor Dokkum halen we nog twee mensen in die merkbaar de pijp leeg hebben. Bij de eindpost na 42,9 kilometer staan mijn vriendin en Peter - de vaste fotograaf en de partner van Linda - mij op te wachten. We blijken nummer vijftien en zestien en zijn om 13:27 binnen.


Vrij snel daarna komt ook Linda binnen.


Op de foto: Linda en Peter, de vaste fotograaf

    Foto Jannie Bos

Op de foto: moegestreden (?) helden: Linda en ik.


Zaterdag 31 mei: 28,5 kilometer van Dokkum naar Leeuwarden

De laatste dag en de kortste afstand. Het is prachtig weer. Zonovergoten en praktisch windstil. Toch zie je nu dat bij veel mensen de kilometers beginnen te tellen. Zo loopt de man die gisteren als derde binnen kwam nu erg moeizaam. Ik moet ook wel een uur warmlopen. Verder gaat het uitstekend.

Na anderhalf uur pauzeren we even in Rinsumageest en genieten daarna van de nieuwe route naar Oenkerk. Een goede keuze van de organisatie. Na Oenkerk passeren we het beroemde en betegelde elfstedenbruggetje. Voor veel mensen de gelegenheid even te poseren. Ongetwijfeld zijn er ook deelnemers die zich daar als schaatser hebben laten vereeuwigen.

Op de foto: het Elfstedenbruggetje voorbij Giekerk

    Foto: Jannie Bos

Ook het laatste stuk via Lekkum en dan langs de Dokkumer Ee is weer prachtig. Precies half twaalf komen we dan aan bij de Harmonie in Leeuwarden. Mijn vriendin, Peter en mijn schoonouders wachten onze binnenkomst op. Met bloemen uiteraard. Volbracht, wat mij betreft. Volgend jaar de stepelfstedentocht!

Op de foto: vlak na de start in Dokkum

    Foto Nanne Nicolai

Op de foto: onze binnenkomst in Leeuwarden


En waar het allemaal om begonnen was, het derde kruisje!


Op naar de volgende.

Mensen die deelgenomen hebben aan één of meer elfstedentochten kunnen zich registreren in mijn elfstedenregister: www.walmar.nl/elfsteden.asp

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A