Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: grafiek met achtergrondskleur voor de kwalificatie

Onderstaand zien we een grafiek waarbij de achtergrondkleur de categorie kwalificeert waarin de waarde valt.De grafiek is gebaseerd op de volgende data:

Datums
Percentage 
Ondermaats
Gemiddeld
Goed
1-5-2013
30%
65%
15%
40%
1-6-2013
60%
65%
15%
40%
1-7-2013
55%
65%
15%
40%
1-8-2013
60%
65%
15%
40%
1-9-2013
90%
65%
15%
40%
1-10-2013
85%
65%
15%
40%
1-11-2013
100%
65%
15%
40%
1-12-2013
60%
65%
15%
40%
1-1-2014
110%
65%
15%
40%
1-2-2014
80%
65%
15%
40%
1-3-2014
70%
65%
15%
40%

§   Vul de reeks A1:E1 met bovenstaande labels.
§   Vul de reeks A2:B12 met bovenstaande waarden in de kolommen Datums en Percentage.
§   Vul de reeks C2:D2 met de waarden 65%, 15%.
§   In E2 plaatsen we de formule:

=120%-D2-C2

§   In C3 plaatsen we de formule:

 =C$2

§   Die trekken we door naar beneden tot aan C12 en naar links tot aan E12.
§   Met de cursor in de data kiezen voor Aanbevolen grafiek (versie 2013).

We krijgen dan:


Voor de onderste drie rechte lijnen kiezen we dan een ander grafiektype: Gestapeld vlak.

§   Klik met de rechter muisknop op één van de lijnen.
§   Kies Ander type grafiekreeks.
§   Kies voor de onderste drie Gestapeld vlak.


§   Klik op OK.
§   Klik met de rechter muisknop de linker Y-as.
§   Kies As opmaken.
§   Zet de maximum waarde op 1,2.
§   Klik met de rechter muisknop op de legenda onder.
§   Kies Legenda opmaken.
§   Kies Links.
§   Verwijder de optie Percentage uit de legenda.
§   Selecteer de percentage lijn in de grafiek.
§   Klik met de rechter muisknop op de percentage lijn.
§   Kies Gegevenlabels toevoegen.
§   Vervang de grafiektitel door: Percentage: goed, gemiddeld, ondermaats
§   Maak ten slotte de grafiek wat groter.

Voor verder Excel tips klik hier.

Andere blogs over Excel

Voor het beste overzicht verwijs ik naar een pagina van mijn website: http://www.walmar.nl/spreadsheets.asp

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A