Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: mail versturen via outlook met VBA zonder onderbreking

Ik liep van de week tegen een probleem aan met het versturen van e-mail vanuit Excel met VBA via Outlook. Outlook wil dan voor het verzenden van elk mailtje expliciet toestemming hebben. Bijzonder lastig als je een hele serie e-mail wil versturen.

Op internet vind je dan wel oplossingen die je niet veel verder helpen. Normaal gesproken gebruik je een dergelijk script met het Send commando voor de werkelijke versturing:

With OutMail
   .To = email
   .CC = emailcc
   .BCC = emailbcc
   .Subject = "Subject"
   .HTMLBody = "Tekst"
   .Send
End With

Heel veel voorbeelden van scripts zijn te vinden bij Ron de Bruin: http://www.rondebruin.nl/win/s1/outlook/mail.htm

Het is het Send commando evenwel dat toestemming vereist van Outlook. Een alternatief is dan het Display commando in combinatie met Sendkeys:

With OutMail
   .To = email
   .CC = emailcc
   .BCC = emailbcc
   .Subject = "Subject"
   .HTMLBody = "Tekst"
   .Display
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
        Application.SendKeys "%z"
End With

De gebruikte letter hier verwijst naar Verzenden. Voor de Engelse versie moeten we hier een s gebruiken.

Ook dit werkt helaas niet vlekkeloos. Voor een vlekkeloze oplossing zullen we Outlook moeten aanpassen.

Via het vertrouwenscentrum kunnen we in Outlook naar Toegang op programmeerniveau:


Normaal zijn de opties hier uitgegrijsd. Dit kun je op twee manieren wijzigen: via de registry of door Outlook te openen als administrator. Dit laatste kan door met de rechter muisknop te klikken op het starticoon en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Als je vervolgens Outlook opnieuw opent, ben je in staat in Toegang op programmeerniveau de onderste optie aan te vinken. Het is wel van belang om dan goede antivirus software te hebben.

Uitgebreide instructies voor het aanpassen van de registry vinden we via http://www.slipstick.com/developer/change-programmatic-access-options/

Uiteraard kan dit ook gebruikt worden om vanuit andere software als SalesForce bulkmail via Outlook te versturen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creƫren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A