Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: simpel VBA script om PDF's te printen

De data:

Factuur Afdrukken
2015WM0101.pdf nee
2015WM0102.pdf ja
2015WM0103.pdf nee
2015WM0104.pdf ja

Het VBA script:

Sub printPDFfiles()
    Dim strProg As String
    Dim intRows As Integer
    Dim rngCel As Range
    Dim strFile As String
    Dim strFolderFrom As String
    
    Application.ScreenUpdating = False

    'Bepaal het pad waar de PDF's staan
    strFolderFrom = "D:\data\Essentra\pdf\"
    
   'bepaal het aantal gebruikte rijen
    intRows = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    
    'Controleer je ADOBE READER versie en het pad erheen, bijvoorbeeld:
    'strProg = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe"
    strProg = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe"
    
    
    'ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Range(Cells(2, 1), Cells(intRows, 1)).Cells
    'alle cellen uit het gebruikte bereik
    
    For Each rngCel In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Range(Cells(2, 1), Cells(intRows, 1)).Cells
        strFile = rngCel.Value    'haal naam uit cel
    
        If rngCel.Offset(0, 1) = "ja" Then
            Shell (strProg & " /s /n /h /t " & strFolderFrom & strFile)
            '/s=don't show splash screen
            '/n=new instance
            '/h=minimised window
            '/t=print to default printer; or use /t <filename> <printername> <drivername> <portname>
        End If
    Next

    Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.