Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: simpel VBA script om PDF's te printen

De data:

Factuur Afdrukken
2015WM0101.pdf nee
2015WM0102.pdf ja
2015WM0103.pdf nee
2015WM0104.pdf ja

Het VBA script:

Sub printPDFfiles()
    Dim strProg As String
    Dim intRows As Integer
    Dim rngCel As Range
    Dim strFile As String
    Dim strFolderFrom As String
    
    Application.ScreenUpdating = False

    'Bepaal het pad waar de PDF's staan
    strFolderFrom = "D:\data\Essentra\pdf\"
    
   'bepaal het aantal gebruikte rijen
    intRows = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    
    'Controleer je ADOBE READER versie en het pad erheen, bijvoorbeeld:
    'strProg = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe"
    strProg = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe"
    
    
    'ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Range(Cells(2, 1), Cells(intRows, 1)).Cells
    'alle cellen uit het gebruikte bereik
    
    For Each rngCel In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Range(Cells(2, 1), Cells(intRows, 1)).Cells
        strFile = rngCel.Value    'haal naam uit cel
    
        If rngCel.Offset(0, 1) = "ja" Then
            Shell (strProg & " /s /n /h /t " & strFolderFrom & strFile)
            '/s=don't show splash screen
            '/n=new instance
            '/h=minimised window
            '/t=print to default printer; or use /t <filename> <printername> <drivername> <portname>
        End If
    Next

    Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creƫren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A