Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Creating Your Own Tabs With XML And VBA

In order to create you own nice looking tabs you need the Custom UI Editor for Microsoft Office. You can download it for free.

How is this different from choosing File, Options, Customize Ribbon and adding a new tab with new groups and then commands to the group? You can also move the new tab to any position. Then your new tab is always there. Even when you don't open the specific file with the right VBA.

In my example the outcome looks like this, a nice tab, placed in front of the Home Tab. You will only get this tab when you start the specific example (which you can download).


The XML behind this:

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
   <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
      <tab id="MaxIlze" label="Dossier Overzicht" insertBeforeMso="TabHome">
        <group id="customGroup1" label="Adressen verrijken">
          <button id="customButton1" label="Adressen toevoegen" size="large" 
onAction="toevoegenpchnr" imageMso="QueryAppend" />
         <button id="customButton2" label="Gegevens toevoegen" size="large" 
onAction="vullen" imageMso="DatabaseAccessBackEnd"/>
         <button id="customButton3" label="Adres zoeken" size="large" 
onAction="zoekenpostcode" imageMso="FindDialog"/>
         <button id="customButton4" label="Dossier zoeken" size="large" 
onAction="zoekendossier" imageMso="FindDialog"/>
        </group>
      </tab>
    </tabs>
  </ribbon>
</customUI>

Comments

  • insertBeforeMso="TabHome" will place the tab before the Home Tab
  • onAction="toevoegenpchnr" refers to the VBA behind the file
  • imageMso="QueryAppend" refers to the Microsoft buttons; you could use image to refer to you own buttons
  • label="Adressen toevoegen" refers to the label underneath the buttons
The VBA behind the file:


Sub toevoegenpchnr(control As IRibbonControl)
    MsgBox "toevoegen"
End Sub

Sub vullen(control As IRibbonControl)
    MsgBox "vullen"
End Sub

Sub zoekenpostcode(control As IRibbonControl)
    MsgBox "zoeken postcode"
End Sub

Sub zoekendossier(control As IRibbonControl)
    MsgBox "zoeken dossier"
End Sub

Comment
  • control As IRibbonControl, this needs to be added to the VBA procedure

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Friesland: MTB elfstedentocht 2016

Al snel na het helaas niet voltooien van de winterfietselfstedentocht rijpt bij mij het idee mee te doen aan de MTB elfstedentocht. Het moet mijn vijfde elfstedentocht worden na het wandelen, fietsen, steppen en kajakken. Al heb ik van deelnemers begrepen dat deze MTB tocht wel heel erg zwaar is. Drie dagen lang beulen. Ik vraag me af of het voor mij wel haalbaar is. Toch haal ik het in het najaar mijn al twintig jaar oude MTB van stal en begin alvast wat te trainen. Rond de stad Groningen blijken tal van oude landwegen en graspaden in het nieuw aangelegde De Onlanden mooie trainingsparcoursen op te leveren. Tegelijk hou ik de website van de organisator in de gaten:  http://mtb-xperience.nl/mountainbike-evenementen . In de loop van het voorjaar worden op deze website een aantal zaken duidelijk. Het wordt na vijf jaar mogelijk de laatste keer dat deze tocht georganiseerd wordt en de tocht wordt ook opengesteld voor individuele deelnemers. Tot nu toe kon je namelijk alleen in teamv