Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: Van Groot Wygara te Terzool naar het wapen op de kerkzak van Dronrijp

Ik liep al eerder tegen het wapen van de familie Wygara aan. Het stond op de met zilver beslagen steel van een kerkzak van Dronrijp.


De tekst onderaan luidt: M V W 1695

Na enig zoeken bleek het om het wapen van de familie Wygara te gaan. De initialen hebben betrekking op Magdalena van Wygara. Ze was in 1693 te Dronrijp getrouwd met Harmen Rudolph van Rusier. Op 14 november 1705 overleed ze te Leeuwarden blijkens een aantekening in de Dronryper Cronyck van schoolmeester H. Roucama:

s avonds is na een langduirige podrageuse ziekte van eenige jaren
gesturven tot Leeuwarden mijn (schoolmeester Roucama) buirvrouw vrouw Magdalena
van Wijgara, huisvrouw van de heer majoor Harman Rudolf van Rusiers

Haar ouders waren mij aanvankelijk onduidelijk. Op internet vond ik een melding dat ze een dochter zou zijn van Herman Feickes van Wygara. Dat blijkt evenwel niet te kloppen. Op 26 juli 1655 laat kapitein Dirk van Wygara haar dopen te Harich.

Dan kunnen we het spoor terug volgen. Dirk trouwt in 1663 met Ymck (Emilia) van Glins. Hij is afkomstig uit Minnertsga. Hij zal rond 1638 geboren zijn. Op de klok van Minnertsga uit 1648 vinden we de naam van zijn zeer waarschijnlijke vader: Wopke van Wygara.

Zijn zuster Geertruida ligt begraven in de kerk van Wyckel. We hebben een tekening van Martin. We herkennen rechts hetzelfde wapen:


Het wapen moet Martin ergens anders vandaan hebben gehaald. Op het origineel is het wapen niet meer heel goed zichtbaar:Van de ouders van Dirk en Geertruid, Otto van Wygara en Magadalena van Tjessinga is er een familiebijbel met familiewapen bekend. We vinden een afdruk in De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw:


Het zelfde Wygara wapen.

Otto's tante Bauck ligt begraven in de Martinikerk van Franeker:


Het wapen is weggekapt maar met enige moeite is de ster nog wel te herkennen:


De grootouders van Otto, Wopke en Jouwer Dircks Fogelsangh liggen in de kerk van Terzool begraven. Ook van deze zerk is het wapen uitgekapt.

Met Terzool zijn we terug bij de basis. In Terzool stond ooit Groot Wygara. Via http://www.stinseninfriesland.nl/GrootWigaraTerzool.htm vinden we een uitgebreide beschrijving van de state en zijn bewoners. In 1483 wordt Wopcke Wygara als eerste van de familie genoemd.

Op basis van diverse bronnen waaronder mijn database met inscripties heb ik het volgende schema op kunnen stellen:


Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiĆ«ren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C