Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: grafiek opleuken van gemeenten onder en boven de financiële streep

Altijd leuk om 's ochtends in de krant een creatieve grafiek te zien. Vanochtend ééntje over de financiële positie van de diverse Nederlandse gemeenten.

De oorspronkelijke bron was de Amsterdamse Rekenkamer:Naar mijn smaak nogal onoverzichtelijk. De Trouw had er een veel mooiere grafiek van gemaakt met vooral een mooi onderscheid tussen gemeenten boven en onder de streep. Ik heb gekeken of deze grafiek ook in Excel te maken was. Hier mijn resultaat:Het een en ander was met een paar simpele trucjes te doen. Hier de data (A1:F9):

geen probleem instabiel instabiel en kwetsbaar probleemgevallen kwetsbaar
2007 241 -6 -3 -12 -58
2008 230 -12 -5 -10 -63
2009 165 -9 -13 -15 -118
2010 174 -19 -15 -6 -106
2011 163 -25 -24 -7 -101
Aantal gemeenten die financieel fit zijn
Aantal gemeenten met financiële problemen

  • Ik heb de aantallen voor onder de streep negatief gemaakt.
  • Vervolgens heb ik een gestapelde kolomgrafiek gemaakt.
  • Toen gekozen voor Rijen / kolommen omdraaien.
  • De kleuren van de kolommen heb ik handmatig aangepast.
  • De Y-as heb ik gemaximaliseerd op 250 en geminimaliseerd op 200.
  • De notatie van de Y-as heb ik aangepast tot: #.##0;#.##0; zo worden ook negatieve getallen positief weergegeven.
  • Voor de groene en rode labels heb ik rechthoeken gemaakt en die laten verwijzen naar de cellen met de teksten: =$A$8 en =$A$9.
  • De X-as moet op Laag worden gezet.
  • De pijltjes zijn ook gewoon als symbolen ingevoegd.
Het bestand is te vinden via www.walmar.nl/zips/gemeenten.zip. In dit voorbeeld heb ik gebruik gemaakt van namen en zijn de aantallen niet langer negatief gemaakt. Ik heb vervolgens de namen vermenigvuldigd met -1. Deze namen zijn vervolgens in de grafiek gebruikt.

Hetzelfde idee is ook toe te passen op een staafdiagram, zoals te zien in deze grafiek over de aansluiting van opleiding op de arbeidsmarkt per land:


Voor verder Excel tips klik hier.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A