Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Hidden Rows in Charts

I was struggling with a simple column graph. I was just wondering if there is a formula in Excel which can indicate whether a row is hidden or not. Without using VBA of course.

Here are my data:

Year Apples
2001 10
2002 11
2003 12
2004 13
2005 14
2006 15
2007 16
2008 17
2009 18
2010 19
2011 20
2012 21
2013 22
2014 23
2015 24

What I wanted to achieve is a graph like this which does not show the rows I hid, in this example the years 2005-2008, but where I still can see the X-axis values.


In this chart I checked the box Show data in hidden rows and columns


Otherwise I would not get the years 2005-2008 on the X-axis.

So I needed a function to check wether a row is hidden or not in order to manipulate the data in column B:B. Here is my solution.

I turned my data list into a table. Then I added a third column with this formula:

=IF(SUBTOTAL(103;[@Apples])=0;NA();[@Apples])

Without the table the formula would have looked like this:

=IF(SUBTOTAL(103;B2)=0;NA();B2)

The formula SUBTOTAL(103;[@Apples]) performs a COUNTA without the hidden rows. So in this case, it either returns a 0 or a 1, depending on whether the row is hidden or not.

After that i created simple dynamic names Apples:

=OFFSET(Blad1!$C$2;0;0;COUNTA(Blad1!$C:$C)-1;1)

and Years:

=OFFSET(Blad1!$A$2;0;0;COUNTA(Blad1!$B:$B)-1;1)

So, now I get the result I shows in my example graph. Actually it does not matter whether you hide rows by hand or by using the data filter.

You can download ExcelGrafiekSubtotaal.xlsx via:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiĆ«ren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C