Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Graphical Comparison Between Number of Cases and Deaths by Ebola

Ebola is not something to make fun about, but my mind was triggered by a chart I saw in a newspaper. I just wondered how to present the data in Excel.

This is what I created using Excel 2013:


The data I found in Wikipedia. I had to rearrange some:

Ebola Virus: Cases and Victims
Number Year Virus Country Human Deaths Cases Rate
9 1976 SUDV Sudan 151 284 53%
3 1976 EBOV Zaire 280 318 88%
3 1977 EBOV Zaire 1 1 100%
9 1979 SUDV Sudan 22 34 65%
11 1988 EBOV United Kingdom 0 1 0%
2 1994 TAFV Côte d'Ivoire 0 1 0%
5 1995 EBOV Gabon 32 52 62%
3 1995 EBOV Zaire 245 317 77%
1 1996 EBOV Congo 46 62 74%
5 1996 EBOV Gabon 21 31 68%
7 1996 EBOV Russia 1 1 100%
10 2000 SUDV Uganda 224 425 53%
1 2001 EBOV Congo 97 124 78%
1 2002 EBOV Congo 10 11 91%
5 2003 EBOV Gabon 128 143 90%
1 2004 EBOV Congo 29 35 83%
7 2004 EBOV Russia 1 1 100%
9 2004 SUDV Sudan 7 17 41%
1 2005 EBOV Congo 9 11 82%
1 2007 EBOV Congo 186 264 70%
10 2007 BDBV Uganda 39 116 34%
1 2009 EBOV Congo 15 32 47%
10 2011 SUDV Uganda 1 1 100%
1 2012 BDBV Congo 36 77 47%
10 2012 SUDV Uganda 17 24 71%
12 2014 EBOV Guinea 182 331 55%
4 2014 EBOV Liberia 183 331 55%
6 2014 EBOV Nigeria 183 330 55%
8 2014 EBOV Sierra Leone 182 331 55%

The orginal chart is this one, from a Dutch newspaper:


You can download the file ExcelEbola.xlsx through

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiëren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek