vrijdag 18 oktober 2013

Friesland: verslagen Grêfskriftekommisje Fryske Akademy

In de loop van de afgelopen jaren zijn verschillende kerken in Friesland gerestaureerd. De Grêfskriftekommisje van de Fryske Akademy heeft in zulke gevallen een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de bekende en onbekende grafschriften.

Veel van deze verslagen, wisselend in het Fries en Nederlands, zijn nooit gepubliceerd. Ik wil ze nu via deze Blog beschikbaar stellen in de vorm van PDF's.

Arum: www.walmar.nl/zips/arum.pdf
Cornwerd: www.walmar.nl/zips/cornwerd.pdf
Drachten: www.walmar.nl/zips/drachten.pdf
Goutum: www.walmar.nl/zips/goutum.pdf
Haskerhorne: www.walmar.nl/zips/haskerhorne.pdf
Heerenveen: www.walmar.nl/zips/heerenveen.pdf
Leeuwarden: www.walmar.nl/zips/leeuwarden.pdf
Oosterlittens: www.walmar.nl/zips/oosterlittens.pdf
Sint Nicolaasga: www.walmar.nl/zips/stnicolaasga.pdf
St. Jacobiparochie: www.walmar.nl/zips/stjacobiparochie.pdf
Stavoren: www.walmar.nl/zips/stavoren.pdf
Winsum: www.walmar.nl/zips/winsum.pdf


Geen opmerkingen: