Doorgaan naar hoofdcontent

Word 2010 tips & trucs

Je kunt het bestand wordtips.pdf hier downloaden:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

INHOUDSOPGAVE

1             Algemeen         
1.1          Werkbalk snelle toegang            
1.2          Laatst geopende document sluiten       
1.3          Bestand direct als e-mail bijlage              
1.4          Schermopnamen invoegen       
1.5          CTRL + Muiswiel: in- en uitzoomen        
1.6          Andere TAB als start TAB instellen         
1.7          Versies beheren            
2             Automatismen
2.1          Autocorrecties algemeen          
2.2          Zinnen beginnen met een hoofdletter
2.3          Correctie van dubbele hoofdletters      
2.4          Fragmenten van meerdere regels         
2.5          Automatische opmaak na een opsommingsteken         
3             Wijzigingen bijhouden 
4             Cursor verplaatsen        
5             Selectie              
6             Opmaak controleren    
6.1          Manieren om opmaakcodes zichtbaar te maken            
7             Tekenopmaak 
7.1          Verwijderen tekstopmaak        
7.2          Verwijderen van opmaak met plakken speciaal              
7.3          Kwasten van opmaak   
7.4          Aanbrengen van opmaak           
7.5          Superscript en subscript             
8             Alinea-opmaak
8.1          Verwijderen alinea-opmaak     
8.2          De decoratieve initiaal 
8.3          Meer alineastijlen in dezelfde alinea.   
9             Tabellen             
9.1          Tekst naar tabel converteren   
9.2          Tabel weg met Backspace          
9.3          Tab toets voor nieuwe rij bij tabel         
9.4          Rechts achteraan tabel voor rij invoegen           
9.5          Lege regel voor tabel die helemaal bovenaan staat       
9.6          Rij van een tabel als veldnamenrij         
9.7          Rij van een tabel niet splitsen over twee pagina’s          
10           Afdrukken         
10.1       Meer pagina’s op een A4-tje    
11           Koppelingen Excel         
11.1       Gewoon koppelen        
11.2       Plakken speciaal             
12           Grote documenten       
12.1       Snel even tekst produceren     
12.2       Koppen              
12.3       Koppen nummeren      
12.4       Inhoudsopgave              
12.5       Index   
12.6       Afbeeldingen comprimeren in Word     


Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.