Doorgaan naar hoofdcontent

Crystal Reports: presenting data in a graphical way without a chart

Based on some simple data I tried to create a special graphical presentation:Here are the data, an Excel sheet:


year number month amount
20091jan100
20092feb200
20093mrt100
20094apr200
20095mei-100
20096jun200
20097jul100
20098aug200
20099sep-200
200910okt200
200911nov100
200912dec200
20101jan100
20102feb200
20103mrt100
20104apr200
20105mei-100
20106jun200
20107jul100
20108aug200
20109sep-200
201010okt200
201011nov100
201012dec200
20111jan100
20112feb200
20113mrt100
20114apr200
20115mei-100
20116jun200
20117jul100
20118aug200
20119sep-200
201110okt200
201111nov100
201112dec200
20121jan100
20122feb200
20123mrt100
20124apr200
20125mei-100
20126jun200
20127jul100
20128aug200
20129sep-200
201210okt200
201211nov100
201212dec200

Furthermore, I created two formula fields.

Blockleft:

if {Sheet1_.amount}>0 then
    replicatestring(chrw(110),abs({Sheet1_.amount}\10))

Blockright:

if {Sheet1_.amount}<=0 then
   replicatestring(chrw(110),abs({Sheet1_.amount}\10))

  • In the Details section I put  the fields Blockright, Month, Blockleft.
  • The fields Blockright and Blockleft I gave the font WingDings.
  • Blockright should be right aligned and Blockleft left aligned.
  • Blockright should get the color red; Blockleft the color green.
  • I grouped on Year.
  • The rows I colored alternating using the formula:
if recordnumber mod 2 = 0 then
    color(255,255,200)
else
    color(255,200,255)


Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.