Doorgaan naar hoofdcontent

Excel 2010/2013/2016: tips en trucs; Nederlands

Word ook lid van mijn Linkedin Groep: Excel en VBA Nederland. Daar komen allerlei geavanceerde tips en trucs aan de orde. Ook kunnen mensen hier zelf vragen stellen en beantwoorden.Je kunt het bestand exceltips2017.pdf (laatst gewijzigd (27-2-2017) hier downloaden:Ook zijn er nog de tips voor Word: 

http://hesseldewalle.blogspot.nl/2013/09/word-2010-tips-trucs.html


en Word voor lange documenten: 


http://hesseldewalle.blogspot.nl/2013/10/word-2010-lange-documenten.html

INHOUDSOPGAVE EXCEL TIPS & TRUCS

1 Algemeen 4
1.1 Werkbalk snelle toegang 4
1.2 Bestand direct als e-mail bijlage 4
1.3 Wijzigingen bijhouden/archiveren 4
1.4 Zoeken en vervangen van de asterisk * 6
1.5 Zoeken in meerdere werkbladen 6
2 Bewerken 7
2.1 Bewerken van de inhoud van een cel 7
2.2 Bewerken van de inhoud van een cel beperken 7
3 Indeling werkblad 8
3.1 Breder maken kolommen 8
3.2 Kolommen verbergen en terugzetten 8
3.3 Opmerkingen invoegen 9
3.4 Opmerkingen verwijderen 9
3.5 Titels blokkeren 10
3.6 Splitsen 10
3.7 Meerdere weergaven 11
3.8 Inzoomen 12
3.9 Toevoegen werkblad 12
3.10 Werkblad verplaatsen naar een andere werkmap 12
3.11 Twee werkmappen vergelijken 13
3.12 Grootte formulescherm 13
3.13 Naamvak groter trekken 13
4 Beveiliging 15
4.1 Beveiliging van een werkblad 15
4.2 Beveiliging van een bereik 15
5 Invoer 17
5.1 Valideren van gegevens 17
5.2 Snel reeksen maken 18
5.3 Reeksen maken met de Smart Tag 20
5.4 Eigen reeksen maken 20
5.5 Alfabet 22
5.6 Meer cellen tegelijkertijd vullen 22
5.7 Meer dan één regel in een cel geforceerd afbreken 22
5.8 Tekst uit meerdere cellen in één cel plaatsen 23
5.9 Flash fill (nieuw in Excel 2013) 23
6 Opmaak 25
6.1 Celinhoud kleuren via Celeigenschappen Þ Aangepast 25
6.2 Cellen conditioneel opmaken 26
6.3 Getallen van een label voorzien 26
6.4 Getallen weergeven als duizendtallen 27
6.5 Tekst aanvullen met streepjes of puntjes 27
6.6 Getallen omzetten naar tekst 28
6.7 Optellen van uren 28
6.8 Uren en minuten omzetten naar decimale cijfers 29
6.9 Eigen datumformaat 29
6.10 Datum in het Fries of welke taal ook maar 29
6.11 Invoeren van breuken 30
6.12 Voorloopnullen 30
6.13 Romeinse getallen 31
6.14 Opmaakcombinaties 31
6.15 Opmaak kopiëren 31
6.16 Voorwaardelijke opmaak 32
6.17 Rijen om en om kleuren met voorwaardelijke opmaak 33
6.18 Nog een Voorwaardelijke opmaak met een formule 34
6.19 Dubbellen kleuren met voorwaardelijke opmaak 34
6.20 Voortschrijdend maximum markeren met voorwaardelijke opmaak 35
6.21 Opmaak veranderen via een celstijl 36
6.22 Tabbladen kleuren 37
6.23 Checkbox als opmaak 39
6.24 Verschillende opmaak binnen één cel 39
6.25 Snelle analyse (Excel 2016) 39
7 Verplaatsen van de cursor 41
7.1 Binnen hetzelfde blad 41
7.2 Van blad naar blad 41
8 Selecteren 42
9 Kopiëren, knippen en plakken 43
9.1 Verplaatsen en/of kopiëren van blad naar blad met de ALT 43
9.2 Transponeren via plakken speciaal 43
9.3 Excel als carbonpapier 43
9.4 Cellen omwisselen 43
10 Rekenen en formules 45
10.1 Formules maken 45
10.2 Je hoeft je formules niet met = te beginnen 45
10.3 De formulebalk en tooltips 45
10.4 Direct sommeren 45
10.5 Directe sommering via selectie 46
10.6 Extra opties bij Autosom 46
10.7 Doorlopende totalen met sommeren 46
10.8 Totale kolom of rij sommeren 47
10.9 Sommeren met een naam 47
10.10 Somproduct om selectief op te tellen 48
10.11 Sommen.als 49
10.12 Verschil tussen datums 50
10.13 Werkdagen tellen 50
10.14 Weeknummers 51
10.15 Weeknummers berekenen met een functie 51
10.16 Weeknummers berekenen met formule 53
10.17 Laatste dag van de maand bepalen 53
10.18 Omzetten van getallen naar datums 53
10.19 Wissen speciaal 53
10.20 Rekenen met plakken speciaal 55
10.21 Omzetten van tekstgetallen naar echte getallen 55
10.22 Controleren van formules 56
10.23 Formules afdrukken 56
10.24 Meerdere bladen tegelijk optellen 56
10.25 Expliciete intersectie 57
10.26 Impliciete intersectie 57
10.27 Plaatje naar bereik laten verwijzen 57
11 Printen 59
11.1 Afdrukken algemeen 59
11.2 Afdrukken: rijen en kolommen vastzetten 61
12 Databases & lijsten 62
12.1 Data importeren van internet/intranet 62
12.2 Autofilter: aantal records als resultaat 62
12.3 Autofilter: filteren op kleur 62
12.4 Autofilter en de aggregatiefuncties van de statusbalk 62
12.5 Autofilter: niet voor alle kolommen uit het lijstbereik 63
12.6 Autofilter en subtotalen 63
12.7 Uitgebreid filter 65
12.8 Uitgebreid filter om dubbele waarden eruit te halen 66
12.9 Sorteren op meer dan drie kolommen 67
12.10 Sorteren speciaal 67
12.11 Bereik omzetten naar een tabel 68
12.12 Filteren op celkleur of tekstkleur 71
12.13 Slicers 72
13 Zoeken 73
13.1 Zoeken in meerdere lijsten 73
14 Grafieken 74
14.1 Elementen van een grafiek selecteren met het toetsenbord 74
14.2 Taartpunten happen 74
14.3 Onderdelen afwijkend kleuren 74
14.4 Een staaf opvullen met plaatjes 75
14.5 Grafiek met dubbele Y-as 76
14.6 Verborgen rijen of kolommen meenemen 77
14.7 Flexibele bereiken in een grafiek 78
14.8 Ontbrekende data weergeven in een grafiek 79
14.9 De 0 verbergen op de Y-as van een grafiek 80
14.10 Negatieve waarden anders kleuren 80
14.11 Titel naar een cel laten verwijzen 81
14.12 Y-as labels in staafgrafiek links en rechts 82
14.13 X-as labels onder negatieve waarden 83
14.14 De volgorde van de categorieën omkeren 84
14.15 Een extra X-as 86
14.16 De Y-as van positie laten wisselen 87
14.17 Reeksen toevoegen aan een grafiek 88
14.18 Opmaak van de ene grafiek naar de andere plakken 90
14.19 2013: verschillende grafiektypen voor verschillende reeksen 91
14.20 Lijngrafieken: hoe voorkomen we weergave 0 waarden 92
15 Draaitabellen 95
15.1 Dynamisch bereik met de functie VERSCHUIVING 95
15.2 Dynamisch bereik op basis van tabel 95
15.3 Groeperen op datum 97
15.4 Groeperen op getallen 98
15.5 Uitkomst weergeven als percentage van de kolom 99
15.6 Running totals of cumulatief 100
15.7 Zelf groepen maken 101
15.8 2013: uniek aantal in draaitabel 102
15.9 Draaitabel gebaseerd op meer bladen (2013) 104
15.10 Draaitabelweergave: rapportindeling 108
16 VBA & macro's 110
16.1 VBA code direct aan blad toevoegen. 110

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiëren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek