Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: nu ruim 1500 Friese familiewapens doorzoekbaar

Inleiding

Het totale overzicht is nu ook als PDF te downloaden: rptWapens

Al jaren verzamel ik de teksten van grafzerken en andere voorwerpen om ze in een database bijeen te brengen. Op heel veel oude grafzerken, rouwborden of andere voorwerpen in Friesland treffen we naast tekst ook vaak familiewapens aan. Ruim een jaar geleden ben ik gestart met het koppelen van familiewapens aan deze teksten.

Met behulp van deze database kunnen we nu steeds meer voorheen onbekende wapens thuisbrengen of andersom, initialen herleiden tot de bijbehorende namen.

Een voorbeeld. Zo kennen we uit het boek Fries Zilver nummer 894 met de tekst:

TDH RBB 1669

Tjitte D. Wijngaarden geboren 6 october 1874

Daarbij een mannen- en een vrouwenwapen. Mannenwapen blijkt dat van Hoitinga te zijn. De letters blijken vervolgens te herleiden tot Tjepke Douwes Hoitinga en Rienkje Bouwes Bruinsma uit Nijland. Vermoedelijk getrouwd in 1669! Opgelost.

Ander voorbeeld. Op een lepel uit het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver staat het volgende:


Het vrouwenwapen kwam voor in mijn database. Gerbranda. De initialen zijn te herleiden tot Jan Reins Heringa en Hiske Folkerts Gerbranda. Opgelost.

De database

Tref ik op een rouwbord een familiewapen aan van een specifiek persoon, dan breng ik in mijn database een link aan tussen het familiewapen en deze persoon. Dit betekent wel dat ik losse familiewapens zonder begeleidende tekst waar een persoonsnaam uit te herleiden is, niet opneem.

Ik link de familiewapens niet alleen aan personen. Ik categoriseer de wapens zelf ook. Aan de hand van de voorwerpen die op een wapen voorkomen, deel ik het wapen in bij één of meer categorieën. De categorieën die ik tot nu toe tegengekomen ben hier op een rijtje:

aar
adelaar
anker
arm
bal
balk
beer
bijenkorf
bijl
blad
bloem
boek
boog
boom
burcht
degen
dier
dolfijn
doodshoofd
duif
edelteken
eenhoorn
eikel
ezel
gaffel
gans
garf / korenschoof
geit
gereedschap
griffioen
haan
haas
hamer
hand
hart
hellebaard
hert
hond
hoofd
hoorn
huismerk
jachthoorn
kam
kan
keper
klaver
klok
knots
krab
kroon
kruis
lattenraam
leeuw
lelie
letters
man
mes
molen
mouthark
olifant
ooievaar
paard
paaslam
passer
pegasus
pelikaan
pijl
poot
rechthoeken
reiger
rijksappel
ring
roos
ruit
ruiter
rund
schaap
schaar
schelp
schild
schip
schuinbalken
sikkel
slang
sleutel
ster
tak
ton
troffel
tros
uil
vaandel
veer
viool
vis
vleugel
vogel
vork
vrouw
vrucht
wagen
wassenaar
wiel
zandloper
zeepaard
zeis
zon
zwaan
zwaard
zwijn

Via mijn website heb ik al deze wapens vervolgens doorzoekbaar gemaakt.

www.walmar.nl/wapens.asp

Het zoekscherm ziet er dan als volgt uit:
Een specifiek wapen met bijbehorende tekst en personen ziet er dan zo uit:Op 11 november 2014 heb ik de mijlpaal van 1200 familiewapens bereikt. De komende jaren zal dit aantal geleidelijk verder oplopen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.